Haridusvaldkond on üks olulisemaid ja mõjukamaid valdkondi ühiskonnas, kujundades tulevaste põlvkondade teadmisi, oskusi ja väärtusi. Kiirete tehnoloogiliste arenduste ajastul on haridusasutustel oluline pidevalt kohaneda ja uuendusi omaks võtta, et pakkuda õpilastele kvaliteetset ja kaasaegset haridust.

Pakume võimalusi õpetajatele, haridustöötajatele ja koolijuhtidele omandada uusi teadmisi ning oskusi, mis võimaldavad neil tõhusalt kasutada uusi tehnoloogiaid, nagu tehisintellekt (AI), õppimise ja õpetamise protsessides.

Pakume erinevaid koolitusi nii lasteaedadele kui ka koolidele ning kuna haridusasutustes on oluline, et kõik õppetegevusega seotud töötajad oleksid ühes infoväljas, siis just enda õppeasutusele kõige sobivama koolituse leidmiseks soovitame Teil võtta meiega ühendust ning vastavalt Teie vajadustele ja soovidele saame pakkuda just sellist sisekoolitust, mis Teil konkreetselt vaja on.

Training areas

Kuidas kasutada AI-d õpetamise ja õppimise uuendamiseks

Peamised kommunikatsioonipuuded lastel, nende märkamine. Soovitused logopeedilt, mida teha kodus ja rühmas lapse kõne arengu toetamiseks

Projektõpe

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training