Sihtgrupp

Ettevõtete esmaabiandjad, juhiloa ja relvaloa taotlejad, lasteaia- ja lastehoiutöötajad, sporditreenerid ning teised, kellel esmaabi koolitus on kohustuslik. Oodatud on ka kõik teised huvilised.

Koolitajad

Tatjana Jušinski
Tatjana Jušinski
Inge Rumberg
Inge Rumberg
Tööandja peab esmaabi andmiseks määrama töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 132. 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“. Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel. EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk

Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Käsitletavad teemad

 • Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sh paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine
 • Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral)
 • Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sh elustamisaparaadi AED kasutamine)
 • Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sh nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused
 • Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral
 • Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
 • Kasutab õigeid elustamisvõtteid
 • Peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
 • Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanu liigest
 • Annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
 • Arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Tunnistus

Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus.

Koolituse kestus

Auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 16 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, praktika koolitusklassis, õppematerjalid, elektrooniline tunnistus.

Vali sobiv koolituse aeg

28.-29. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
7.-8. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
29.-30. aug. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
14.-15. aug. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km
15.-16. aug. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
19.-20. sept. 2024
Pärnu
Pärnu
Klassikoolitus
85€ +km
12.-13. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km
26.-27. sept. 2024
Võru
Võru
Klassikoolitus
85€ +km
18.-19. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
2.-3. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
24.-25. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
144€ +km
23.-24. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
8.-9. okt. 2024
Rakvere
Rakvere
Klassikoolitus
85€ +km
29.-30. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
25.-26. okt. 2024
Jõhvi
Jõhvi
Klassikoolitus
85€ +km
16.-17. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
2.-3. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
29.-30. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
30.-31. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km
29.-30. okt. 2024
Kuressaare
Kuressaare
Klassikoolitus
85€ +km
27.-28. nov. 2024
Paide
Paide
Klassikoolitus
85€ +km
26.-27. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
12.-13. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
19.-20. nov. 2024
Narva
Narva
Klassikoolitus
85€ +km
5.-6. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
144€ +km
6.-7. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
25.-26. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
28.-29. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km
13.-14. nov. 2024
Viljandi
Viljandi
Klassikoolitus
85€ +km
18.-19. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
3.-4. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
85€ +km
9.-10. dets. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
85€ +km
17.-18. dets. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km
29.-30. juuli 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
85€ +km

Testimonials