Koolitajad

Eduard Laur
Eduard Laur

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud eeskätt tootmisettevõtete tipp- ja keskastmejuhtidele. Samuti neile, kes osalevad uute digi- ja automatiseerimise lahenduste otsimises, valimises, muudatuste kavandamises ja elluviimises.

Uuringu järgi ligi 85% Eesti ettevõtetest, kes on digitaliseerimise võidukäigust maha jäämas, toovad viivituse põhjuseks, et nad ei oska otsustada millest pihta hakata. Umbes pooled toovad põhjuseks, et nad ei oska hinnata digitaliseerimisest saadavat kasu ja tasuvusaega.

Tegelikult on digitaliseerimise- ja automatiseerimise lahenduste investeeringute mõju hindamiseks olemas metoodika ja tööriistad.

Koolitusel „Kuidas mõõta digitaliseerimisest sadavat kasu“ tutvustatakse, kuidas hinnata projekti oodatavat mõju ja arvutada tasuvusaega. Koolitus annab 5 praktilist sammu, mida järgides saada tulevikus hinnata nii digitaliseerimislahenduste kui ka muudatuste läbiviimise mõju ettevõttele.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejale oskused, kuidas hinnata planeeritavate muutuste, sh digi- ja automatiseerimise lahenduste juurutamisest saadavat kasu. Samuti, kuidas hinnata digitaliseerimise lahenduste tasuvusaega.

Käsitletavad teemad

  1. Eesmärgistamine ja mõõdikute seadmine enne projekti kavandamist.

 • Selleks, et mõõta muutuse mõju, tuleb kokku leppida mõõdikud. Mõõta tuleb seda, mis on tähtis.
 • Näited lihtsatest ja universaalsetest mõõdikutest, mida saab ettevõtte tasandil rakendada. Kuidas joondada osakonna ja töötaja mõõdikud ettevõtte mõõdikutega.
 • 2. Kuidas leida üles valdkonnad, mille muutmine avaldab suurimat mõju?

 • Kuidas tuvastada kohad, kus tekivad ressursi kaod ning nende kadude juurpõhjused? Iga juurpõhjuse panus kadude tekkimisse on mõõdetav.
 • Meetmete valik juurpõhjuste kõrvaldamiseks. Üks ja sama meede (digilahendus) ei pruugi kõrvaldada kõiki juurpõhjuseid.
 • Saadava kasu hindamine, kui palju iga konkreetse juurpõhjuse kõrvaldamine kokkuhoidu annaks (näiteks tootlikkuse kasv, seisakute vähenemin, omahinna langus, jms).
 • Saadava kasu hindamine läbi kolme meetodi: suurenenud tootlikkus, defektide vähenemine ja ressursi, sh aja kokkuhoid. Millist mõõdetavat kasu annab iga konkreetne digilahendus? Milline on kõrvaldatud kadude mõju seatud mõõdikutele? Investeeringu võrdlemine saadava kasuga.
 • 3. Metoodika ja tööriistad kavandatud muutuste elluviimiseks.

 • Koolitusel tutvustav metoodika on välja töötatud Laur & Partners Consulting poolt ning baseerub SixSigma projektide tasuvuse hindamise põhimõtetel.
 • Koolitus sisaldab: teoreetiline osa 60%, näidiskaasuste analüüs 20% ja grupi arutelud 20%.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • On omandanud metoodika digilahenduste kasutuselevõtmisest saadava kasu hindamiseks, läbi kolm läbi kolme meetodi: tootlikkuse kasvu hindamine, defektide vähenemise hindamine ja ressursi, sh aja kokkuhoiu hindamine.
 • Oskab hinnata investeeringu tasuvusaega.
 • Oskab planeerida vajalikke muutusi, mis on vaja paralleelselt digilahenduse juurutamisega läbi viia.

Tunnistus

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi.

Koolituse kestus

4 ak t

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tõend.

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside

Rohkem koolitusi