Sihtgrupp

Ehitusettevõtete projekti-, objekti- ja lihtsalt juhid. Samuti on oodatud teiste valdkondade projekti- või tööde juhid, kus on tegemist kriitilise ajajuhtimisega. Oodatud on kõik, kes soovivad oma projektides vähendada raiskamist ning tõsta tootlikkust.

Koolitajad

Sulev Senkel
Sulev Senkel
Miks Lean, LPS, Takt, IPT?
•Väärtusahelas alates projekti kavandamisest kuni valmimiseni esineb palju tootlikkust pärssivat ja kahandavat raiskamist.
• Rahvusvaheline praktika on tõestanud, et Lean tööpõhimõtete abil on võimalik raiskamist ja mitte väärtust loovaid tegevusi vähendada, tõhustades sealjuures ettevõtete endi protsesse ning kogu projekteerimise ja ehitamise väärtusahelat.
• Tõhusamad ja tulemuslikumad koostöövormid ja projektid eeldavad üha enam Lean põhimõtete ja töövõtetest arusaamist.
• Rahvusvahelistel turgudel on üha edukamad need ettevõtted, kes suudavad läbi LPSi ja TAKTi rakendamise luua sujuvamaid ning tõhusaimalt prognoositavaid töövooge.

Eesmärk

Õppida läbi praktika tundma Leani põhimõtteid. Saada teada, milliseid muudatusi eeldab Lean projektide juhtimispõhimõtetes. Tutvustada peamisi Lean meetodeid ning saada teada, kuidas on need muutnud juhtimise (sh ajajuhtimise) tööpõhimõtteid ja tavasid. Läbi praktiliste simulatsioonide (Villego© simulation, Last Planner System®) harjutada sujuvama ning visuaalsema ajaplaneerimise ning tootlikkuse tõstmise meetodeid. Tuua lähemale Soome kolleegide tulemuslikumaid praktikaid. Leida parimad meetodid ehitustööde tulemuslikumaks juhtimiseks.

Käsitletavad teemad

  • Mis on Lean?
  • Mis on Lean ehitus?
  • Miks Lean?
  • Last Planner System põhimõtted
  • Last Planner Systemi harjutamine
  • Kasud ja tulemused LPSi rakendamisest projektide juhtimisel

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Teab Lean põhimõtteid
  • Teab LPS põhimõtteid
  • Oskab rakendada LPSi projektides
  • Oskab luua tootlikkuse tõstmise võimalusi

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

6 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Vali sobiv koolituse aeg

7. sept. 2023
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
425€ +km

Tagasiside