Tellimuskoolitus

Pakume Teie asutusele tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

 • Esmaabi väljaõppekoolitus (eesti või vene keeles)
 • Esmaabi täiendkoolitus (eesti või vene keeles)
 • Tõhusad tööintervjuud
 • Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine
 • Digitaalarhiveerimine
 • Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile
 • Väikelaste esmaabi koolitus
 • Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused
 • Ametnike suhtlus meediaga
 • Riskianalüüs ettevõttes
 • Juhtimispsühholoogia
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule, nõukogu liikmetele)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
 • Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
 • Hooldustöötaja, põetaja täiendkoolitus
 • Toiduohutus toiduainetetööstuses
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele (eesti või vene keeles)
 • Tuletöö tegemise tuleohutusalane väljaõpe
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
 • Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
 • Müra ja füsioloogilised ohud tööstuses
 • Sisetranspordi liikurmasina juhi ohutusalane täiendõpe
 • Tellingute paigaldaja ohutusalane väljaõpe
 • Kõrgustes töötamise ohutusalane väljaõpe
 • Erinevatest seadustest tulenevad koolitused
 • Töötamine kõrgustes
 • Müügialased koolitused
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias
 • E-arved, e-kviitungid, e-kuluaruanded
 • Troppija koolitused
 • Õpiraskustega laps koolis
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitused
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe haridusasutustele
 • Teenindusalased koolitused
 • Suhtlemine "raske" patsiendiga
 • Reflektsioon
 • Hingehoid
 • Hooldusasutuste kriisikoolitus
 • Surijate hooldus
 • Dementsete eakate hooldus
 • Hospiitsitöötaja koolitus

Kui tunnete huvi mõne eelpool nimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku sisekoolituse teemat, siis palun võtke meiega ühendust koolitus@juunika.ee. Vastame hea meelega Teie täiendavatele küsimustele, soovidele ja koostame hinnapakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse.

Email again: