Töökeskkonna riskianalüüs


Pakume riskianalüüsi ja teisi töökeskkonnas vajalikke dokumentatsiooni koostamise, uuendamise ja nõustamise teenuseid.
Kogu riskianalüüsi protsessi ja lõppjäreldusi sisaldava töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele vastava riskianalüüsi dokumendi koostamine võib sisaldada alljärgnevaid komponente:
  • töökohtade ülevaatus, töötajate ja tööandjate esindajate intervjueerimine või kirjalik küsitlus sõltuvalt kokkuleppest ja kliendi soovidest;
  • sisekliima ja valgustuse mõõdistamine vajalikul määral, kaasates selleks vajadusel akrediteeritud mõõtelabori;
  • riskianalüüsi juurde tegevuskava (TTOS §13 lg 1 p. 4 tähenduses) projekti koostamine ja läbiarutamine kliendiga;
  • kliendi soovil riskianalüüsi tulemuste tutvustamine ettevõtte juhtkonnale või töötajatele 1h kestva koolituse käigus;
  • juriidiline nõustamine ettekirjutusele vastamisel;
  • ohutusjuhendite koostamine.

Täpne töökeskkonna riskianalüüsi teenuse ulatus, maht, teostatavad tööd ja hind sõltub iga konkreetse kliendi vajaduse kaardistamisel.

Täpsemat infot küsi koolitus@juunika.ee.