Sisekoolitused

Pakume erinevaid asutusesiseseid tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Kõiki kalendrikoolitusi on võimalik läbi viia sisekoolitustena, lisaks on võimalik tellida koolitusi teistel teemadel. Pakume koolitusi erinevates valdkondades: müük, klienditeenindus, juhtimine, raamatupidamine, psühholoogia töötervishoid ja -ohutus, esmaabi, ametikoolitused jm.

Küsige lisainfot ja pakkumust koolitus@juunika.ee.

Mõned näited teemadest:
 • Hea müügitöö viib tehinguni
 • Uus kvaliteet - 4D teenindus
 • Ajajuhtimine
 • Spetsialistist juhiks
 • Ehituse projektijuhtimine
 • Andmekaitse
 • Tööstress ja -kiusamine
 • Tõhusad tööintervjuud
 • Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused 
 • Ametnike suhtlus meediaga
 • Juhtimispsühholoogia
 • Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine
 • Digitaalarhiveerimine
 • Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine
 • E-arved, e-kviitungid, e-kuluaruanded
 • Raamatupidamise aastaaruanne
 • Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule, nõukogu liikmetele)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
 • Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe haridusasutustele
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
 • Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
 • Riskianalüüs ettevõttes
 • Tellingute paigaldaja ohutusalane väljaõpe
 • Kõrgustes töötamise ohutusalane väljaõpe
 • Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
 • Müra ja füsioloogilised ohud tööstuses
 • Sisetranspordi liikurmasina juhi ohutusalane täiendõpe
 • Tuletöö tegemise tuleohutusalane väljaõpe
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
 • Esmaabi väljaõppekoolitus (eesti või vene keeles)
 • Esmaabi täiendkoolitus (eesti või vene keeles)
 • Väikelaste esmaabi koolitus
 • Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitused
 • Troppija koolitused
 • Hooldustöötaja, põetaja täiendkoolitus
 • Toiduohutus toiduainetetööstuses
 • Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele (eesti või vene keeles)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias
 • Õpiraskustega laps koolis
 • Teenindusalased koolitused
 • Suhtlemine "raske" patsiendiga
 • Reflektsioon
 • Hingehoid
 • Hooldusasutuste kriisikoolitus
 • Surijate hooldus
 • Dementsete eakate hooldus
 • Hospiitsitöötaja koolitus