Sisekoolitused

Soovite koolitada kogu meeskonda või ei leidnud sobivat koolitusteemat meie koolituskalendrist?

Pakume üle Eesti erinevaid asutusesiseseid tellimuskoolitusi, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Meie meeskonnakoolituste valmispakettidega saate tutvuda siin.

Kõiki kalendrikoolitusi on võimalik läbi viia sisekoolitustena. Lisaks on võimalik tellida koolitusi teistel teemadel. Pakume sisekoolitusi erinevates valdkondades: müük, klienditeenindus, juhtimine, meeskonnatöö, andmekaitse, juriidika, raamatupidamine, psühholoogia,  töötervishoid ja -ohutus, töökeskkonna erinevad aspektid, esmaabi, ametikoolitused jm.

Küsige lisainfot ja pakkumust koolitus@juunika.ee või täitke allolev vorm.
Email again:
Läbiviimise keel:

Mõned näited teemadest:

 •   Ehituse projektijuhtimine
  •   Tööstress ja -kiusamine
   •   Tõhusad tööintervjuud
    •   Tulemuslikud ja motiveerivad arenguvestlused
     •   Ametnike suhtlus meediaga
      •   Juhtimispsühholoogia
       •   Reflektsioon
 •   
  •   Meditsiinidokumentide tulemuslik haldamine
   •   Digitaalarhiveerimine
    •   Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine
     •   E-arved, e-kviitungid, e-kuluaruanded
      •   Raamatupidamise aastaaruanne
       •   Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile

 •   Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe (24-tunnine, eesti või vene keeles, töökeskkonnaspetsialistile,
  •   töökeskkonnavolinikule, nõukogu liikmetele)
   •   Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe (eesti või vene keeles)
    •   Töötervishoiu- ja ergonoomikaalane täiendõpe kontoritöötajatele
     •   Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe haridusasutustele
 •   Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas
  •   Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe
   •   Riskianalüüs ettevõttes
    •   Tellingute paigaldaja ohutusalane väljaõpe
     •   Kõrgustes töötamise ohutusalane väljaõpe
      •   Raskuste käsitsi teisaldamise koolitus
       •   Müra ja füsioloogilised ohud tööstuses
        •   Sisetranspordi liikurmasina juhi ohutusalane täiendõpe

  Tuletöö tegemise tuleohutusalane väljaõpe
  Tuleohutuse eest vastutava isiku tuleohutusalane väljaõpe
  Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
 •   Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
 •   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
 •   Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
 •   Tööohutusalased juhendamised

 •   Esmaabi väljaõppe koolitus (eesti, vene ja inglise keeles)
  •   Esmaabi täiendkoolitus (eesti, vene ja inglise keeles)
   •   Väikelaste esmaabi koolitus

  •   Hooldustöötaja, põetaja täiendkoolitus
    •   Hooldusasutuste kriisikoolitus
     •   Hospiitsitöötaja koolitus
      •   Suhtlemine "raske" patsiendiga

 •   Toiduohutus toiduainetööstuses
  •   Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejatele (eesti või vene keeles)

 •   Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps lasteaias
  •   Õpiraskustega laps koolis