Eesmärk

Hariduslik väljasõit, et suurendada ettevõtte meeskonnaliikmete ühtekuuluvustunnet ja motivatsiooni ning samal ajal muuta ettevõtte eesmärkide täitmine efektiivsemaks andes osalejatele võimalus läbida ettevõtte jaoks olulisi koolitusi.

Käsitletavad teemad

  • Tellimusel valminud koolitusreis Virumaal, kus osalejad õpivad andma esmaabi
  • 1. päev - 6 ak/t esmaabi õpet, sisaldab pause, lõunasööki, õhtusööki, vaba aega, SPA külastusvõimalust ja parvematka
  • 2. päev - Hommikusöök; meeskonnatöö tegevused, kas tõsisemad või lõbusamad, praktiliste harjutuste läbimisel ja situatsiooniülesannete lahendamisel leitakse vastused järgnevatele küsimustele: Mis on hea koostöö valem ja mida saavad teha meeskonnaliikmed, et grupp püsiks ja jõuaks koostööfaasi? Kuidas konstruktiivselt teiste meeskonnaliikmetega suhelda (suhted meeskonnas, omavaheline kommunikatsioon)? Kuidas tulemuslikult anda tagasisidet ja tunnustada? Milliseid rolle ma meeskonnas võtan ja kuidas on see kooskõlas vastutuse ja isiklikke eesmärkidega?; kooskokkamine; sõit Kuremäe kloostrisse
  • *1. päeva koolitus võib käsitleda peale esmaabi ka teisi teemasid nagu juhtimine, stress ja läbipõlemine, konfliktide lahendamine, enesekehtestamine, ettevõtlus jm.
Meeskonnakoolitus

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение