Käsitletavad teemad

  • Lapsevanemaga koostöö alused
  • Õpetaja ja lapsevanema vastastikused ootused, rollid ja vastutusala
  • Efektiivne suhtlemine ja toimiv koostöösuhe lapsevanematega
  • Koostöö probleemsete lapsevanematega
  • Muredest, probleemidest rääkimine
  • Ründav lapsevanem - põhjused ja toimetulek
  • Õpetaja- lapsevanema koostöö kui ressurss lapse arengu ja õppimise soodustamiseks ning toetamiseks

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Обратная связь

Еще тренинги на похожую тему

Не нашёл подходящее обучение или нужно обучение для большой группы?

Закажи обучение, которое тебе подходит, в удобное время и в удобном для тебя месте Читай подробнее здесь
Закажи обучение