Sihtgrupp

raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmed, audiitorid jt, kes puutuvad kokku raamatupidamise aastaaruande koostamisega

Koolitajad

Toomas Villems
Toomas Villems

Eesmärk

Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2021. a majandusaasta aastaaruande koostamiseks Käsitleda aktuaalseid teemasid seoses COVID-19 mõjuga Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele, sh likvideerimisaruanded, omakapitali väljamaksed, erisoodustuste maksustamine

Käsitletavad teemad

 • Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja raamatupidamise aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest
 • Tegevuse jätkuvus ja sellega seonduvad riskitegurid
 • Varade kaetava väärtuse testid (põhivara, kinnisvarainvesteeringud, finantsinvesteeringud), võimalikud varade allahindlused ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses
 • Raamatupidamislikud hinnangud ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses
 • Eraldised sh. töösuhte lõpetamise hüvitised
 • Enamlevinud vead aastaaruannete koostamisel
 • Väljamaksed omakapitalist, nende kajastamine raamatupidamisarvestuses ja maksustamine
 • Kõik oluline erisoodustustest

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Omab vajalikke teadmisi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks
 • Oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne korrektselt valmis saada
 • Saab aru raamatupidaja ja ettevõtte juhatuse vastutusest raamatupidamise aastaaruande koostamisel
 • Oskab teostada omakapotali väljamakseid, neid maksustada
 • Teab erisoodustuste maksustamise põhimõtteid

Koolituse kestus

Auditoorne loeng 6 ak t

Hind sisaldab

Auditoorne koolitus, õppematerjalid, elektrooniline tõend

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus