Sihtgrupp

Meeskonnatöö on oluline kõigis organisatsioonides. Suuri ideid ei õnnestu kellelgi üksinda ellu viia. Inimesi panevad liikuma erinevad vajadused, nt. saavutus- , võimuvajadus. Kui saavutusvajadus on väga kõrge, eelistab inimene pigem üksinda töötada. Võimu puhul tuleb vahet teha isiklikult võimul ja sotsiaalsel võimul, mis toimib grupi huvides. Viimane annab koostöös parema tulemuse. Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on alluvad ning kes töötavad meeskonnas. Et meeskond sulandus ning harmoniseeriks üheks ning kõigil oleks ühesugune arusaam kuidas läbi meeskonnatöö suurendada oma ettevõtte kasumit – kõik ühise eesmärgi nimel. Et meeskond toimiks ühtsena, tuleb vahel koos aega veeta. Et saaks rääkida millestki muust kui töö. Oluline on koos mõelda ühistele eesmärkidele, nende saavutamise võimalustele ja igaühe rollile selles protsessis. Koolitusel osalejate arv: maksimaalselt 40.

Eesmärk

Anda osalejatele ülevaade olulistest aspektidest meeskonnatöös. Tutvustada nippe, mis aitavad meeskonnal paremini ja efektiivsemalt toimida ja enda eesmärke saavutada. Tutvustada suhtlemisoskuste raudvara, mis aitab meeskonnal pingetest hoiduda ja tulemuslikumalt suhelda. Analüüsida, mis aitab meie meeskonnal saavutada, pidada kinni kokkulepetest ja hoida meeskonna väärtusi. Analüüsida ja reflekteerida enda uut rolli saades väärtusliku sisendit igapäevatööks. Suurendada piirideta mõtlemise oskust läbi loovharjutuste ja probleem-lahendus-harjutuste. Tutvustada uudseid meetodeid ja õppeharjutusi.

Käsitletavad teemad

  Praktiliste harjutuste läbimisel ja situatsiooniülesannete lahendamisel leitakse vastused järgnevatele küsimustele:

 • Mis on hea koostöö valem ja mida saavad teha meeskonnaliikmed, et grupp püsiks ja jõuaks koostööfaasi?
 • Kuidas konstruktiivselt teiste meeskonnaliikmetega suhelda (suhted meeskonnas, omavaheline kommunikatsioon)?
 • Kuidas tulemuslikult anda tagasisidet ja tunnustada?
 • Milliseid rolle ma meeskonnas võtan ja kuidas on see kooskõlas vastutuse ja isiklikke eesmärkidega?
 • Instruktori käsutuses on väga lai ja mitmekesine harjutuste valik, mis muudab koolituse paindlikuks ja just Teile sobivaks. Koolituse praktiline osa on kombineeritud lühiloengutega, mis annavad osalejale teoreetilise ülevaate meeskonnatööst, uue meeskonna formuleerumisest ja selle etappidest, probleemidest ja tõrgetest, mis mõjutavad meeskonna tegutsemist ja suhteid.

  Meeskonnatöökoolituse käigus innustatakse üksteist toetama, et grupis tekiks nn. positiivne saavutusfoon – luuakse arusaam, et kõik saavad hakkama ja koos suudetakse liigutada mägesid. Professionaalsed instruktorid tagavad maksimaalse turvalisuse ning arvestavad grupiliikmete võimeid ning oskusi.

  Grupis luuakse positiivne, hinnangutevaba õhkkond, mis on aluseks Teie edasisele meeskonna koostegutsemisele. Kursuse lõppedes esitame omapoolse kokkuvõtte, mis hõlmab osalejatelt saadud tagasiside analüüsi, koolitaja järeldusi ning ettepanekuid edasiseks.

  Meetodid: meeskonna harjutused, rollimängud, individuaaltööd, praktilised harjutused.

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Meeskonnakoolitus

Koolituse kestus

5 ak t

Info osalejale

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside