E-KOOLITUS 24/7: Töökeskkonna riskid kaugtööl

01.01.2020-31.12.2020

E-ÕPE

38€+km
E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas. Koolitus sisaldab videolonegut.

E-KOOLITUS.
Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik ligipääsu saamisest alates läbida 30 päeva.

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed. Keskastmejuhid ja tööandjad, kes ise täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma asutuses või ettevõttes, ning ka kõik teised töökeskkonnaga seonduvatest teemadest huvitunud inimesed.

Käsitletavad teemad:

  • Kaugtöö riskide hindamine – millest alustada ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?
  • Eriolukorra riskide hindamine – kuidas ja millele peab riskide hindamisel eriti tähelepanu pöörama?
  • Kas arvestades praegust eriolukorda tuleb teha täiesti uus riskianalüüs või on ka teisi variante?
  • Kuidas tööandja saab kontrollida kaugtöö töötegemise ohutust?
  • Kui tööga kaasnevad kõrgemad riskid, siis kas saab keelata kodus töötamist ja kas töötajal on õigus tööst keelduda?
  • Kuidas hinnata riske, kui töötaja teeb kaugtööd mitmest asukohast, nt kodu, suvila? Kas siis tuleb mitu erinevat riskianalüüsi?
  • Kas kodus tööd tehes juhtunud õnnetus on alati tööõnnetus? Keda ja kuidas peab sellest teavitama?
Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend (väljastatakse vaid osaleja soovi korral).

Koolituse maht:
3 ak tundi

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui ka vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.