Töökeskkonna riskianalüüs

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory),

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.
PS! Töötervishoiu ja tööohutuse eest ettevõttes vastutab tööandja. Riskianalüüs on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kus on vähemalt 1 töölepinguga töötaja.

Sihtrühm: ettevõtete juhid, keskastme juhid, töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed jt, kelle ülesandeks on ettevõtte riskianalüüsi koostamine või selle läbiviimine.

Eesmärk: Õpetada hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Anda põhjalikud teadmised, et osata ise oma ettevõttes töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus riskianalüüsi teemasse - Mis? Kuidas? Milleks? Õiguslikud nõuded. Riskianalüüsi dokument
2. Töökeskkonna ohutegurid
2.1. Füüsikalised ohutegurid
2.2. Keemilised ohutegurid
2.3. Bioloogilised ohutegurid
2.4. Füsioloogilised ohutegurid - töövõtted ja -asendid, raskuste käsitsi teisaldamine
3. Riskihindamise meetodid, kuidas valida sobivaim hindamismeetod?
4. Riskianalüüsi tulemuste kasutamine (tegevuskava koostamine, tervisekontrolli planeerimine, tööohutuse juhendite sisend jms)
5. Praktilised harjutused, küsimused-vastused
6. Teadmiste kontroll (praktiline riskihindamisharjutus + teooria)

Õpiväljund: teadmiste omandamise kontrolltesti abil.  Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.