Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Töökeskkonna dokumendihaldus

04.12.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".

Sihtrühm: Väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud

Käsitletavad teemad:
1. Õiguslik regulatsioon (EL raamdirektiiv, muud EL nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus)
2. Tööohutuse süsteem (võrdlus ISO 9001, ISO 18001-OHSAS nõuetega)
3. Poolte (töötaja, tööandja) õigused ja kohustused, vastutuse sõltuvus süsteemi nõuetelevastavusest, järelevalveasutuste tegevus
4. Tööohutuse dokumendid, ülevaade , erinevate dokumentide sisu, koostamise võimalused (kuidas tagada, et dokumendid on juriidiliselt korrektsed, aga samas mõistlikud)
- Töökeskkonna riskianalüüs
- Sisekontrolli reeglid
- Tegevuskava terviseriskide vähendamiseks
- Ohutusjuhendid (sissejuhatav, tehtavale tööle, kasutatavatele töövahenditele)
- Korraldavad dokumendid (töökeskkonnaspetsialisti ja esmaabi andja määramiseks, voliniku valimiseks, töökeskkonna nõukogu moodustamiseks)
- Toimingute registreerimine (juhendamise, väljaõppe läbiviimine, iseseisvale tööle lubamine, isikukaitsevahendite väljastamine jne)

Koolituse läbimisel osaleja:
- teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
- orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
- tunneb erinevaid tööohutuse dokumente
- kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.