Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

26.05.2016
10:00 - 15:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Vilma Tatar

MSc, EMÜs veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis on tema erialadeks piimatehnoloogia ja piimatööstuse eriseadmed. Samuti on seal magistriõppe õppekava juht.
Toiduhügieeni koolitused 2019. a sügisel:

Sihtrühm: kõik toidukäitlejad

Eesmärk: Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004)- toiduainete hügieeni kohta.

Käsitletavad teemad:
• toiduhügieeni põhimõtted
• mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
• toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
• toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
• käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
• puhastamine ja desinfitseerimine
• kahjuritõrje
• isiklik hügieen
• HACCP põhimõtted
• toitu käsitlevad õigusaktid
• toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Õpiväljund: teadmiste omandamise kontroll testi abil.

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Toiduhügieeni koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame teile hinnapakkumise.