Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

12.05.2016
10:00 - 15:00
Tallinn, hotell Dzingel (Männiku tee 89)

Lektor

Kristel Viire

Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat
Sihtrühm: kõik toidukäitlejad

Eesmärk: Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004)- toiduainete hügieeni kohta.

Käsitletavad teemad:
• toiduhügieeni põhimõtted
• mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
• toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
• toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
• käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
• puhastamine ja desinfitseerimine
• kahjuritõrje
• isiklik hügieen
• HACCP põhimõtted
• toitu käsitlevad õigusaktid
• toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Õpiväljund: teadmiste omandamise kontroll testi abil.

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Toiduhügieeni koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame teile hinnapakkumise.