Soome tööohutuskaardi ("rohelise kaardi") koolitus

01.01.2016
9:00 - 17:00
Tallinn, Mustamäe tee 5 (E-Katedraali koolituskeskus, III korrus)

Lektor

Ahto Luhamäe

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 099661). On lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ja on läbinud Soome Riikliku Tööohutuskeskuse tööohutusalase baas- ja juhendajakursuse ning omab täiendavalt Soome Riikliku Tööohutuskeskuse akrediteeringut läbi viia Soomes ja põhjamaades nõutud tööohutuskoolitust ning väljastada põhjamaade tööohutuskaarti (nn Roheline kaart). Koolitaja kogemus üle 13 aasta.
Sihtgrupp:  Eestist Soome, mujale Põhjamaadesse ja Euroopa riikidesse tööle siirdujad.
   
Tööohutuskaart (nn. roheline kaart, Työturvallisuuskortti) on Soomes tööohutuse edendamiseks väljatöötatud riiklik meede.

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse põhitõdesid ning ühisele töökohale omaseid ohte. Antud koolituse edukas läbimine on Soome ettevõttesse tööle kandideerimisel eelduseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Ühine tööpaik: ohutus, tellija/teenuse osutaja tehtav valik, lepingu koostamine, tellija, teenuse osutaja, renditöö, riskianalüüs, töökaitsega seotud vastutused, tööandja vastutus ja kohustused, ühise tööpaiga töökaitse organisatsioon, töötervishoid.
2) Ühine ohutus: põhimõte null ohutusest, majanduslikud mõjud, riskijuhtimine, koormatustegurid.
3) Tutvustuse läbiviimine ühises tööpaigas, tutvustusprogrammi sisu.
4) Turvaline tööpäev: töövahendite ja masinate, seadmete kasutamine, tõstetööd, töötamine objektil, kus on kukkumisoht, töötamine suletud ja kitsas ruumis, kemikaalidest lähtuva ohu arvestamine, muud eritööd, tööpäeva lõpetamine ühises tööpaigas.
5) Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral, tegutsemine häireolukorras, hädaabikõne, gaasioht.

Iga osaleja, kes osaleb koolitusel täies mahus ning sooritab selle lõpus edukalt testi (75% õigeid vastuseid), saab personaalse plastikkaardi (Työturvallisuuskortti), mis on kehtiv Põhjamaades: Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.
Tööohutuse tunnistus kehtib 5 aastat.

Kõik Soome tööohutuskoolituse läbinud registreeritakse Soome Tööohutuskeskuses.

Õppemaht: auditoorne loeng ja testi sooritamine kokku 8 akadeemilist tundi