Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja toetavad tegevused

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Laura Arland

Tööohutuse insener, riskianalüütik (Msc), tööohutuse ja -keskkonna koolitaja.                                                                      Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialisti ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Lektori, koolitaja ja konsultandina on Laural kogemust üle 11 aasta.
1. jaanuaril 2019 jõustunud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest üks tähtsamaid on tööandjate kohustus mõõta ja kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid.Tööandjal tuleb hinnata töökeskkonna mõju töötajate tervisele ning vajadusel rakendada abinõusid ja meetmeid tervisekahjustuste (sh tööstress, depressioon, läbipõlemine) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks. Alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, §91 .

Sihtrühm: Ettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, -nõukogu liikmed, personalijuhid jt töötervishoiust ning tööohutusest huvitatud inimesed


Käsitletavad teemad:
1. Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas – terminoloogia, seadusandlus ja statistika
2. Psühhosotsiaalsed ohutegurid – 1. grupitöö
 • Õnnetus- või vägivallaohuga töö
 • Ebavõrdne kohtlemine
 • Kiusamine ja ahistamine tööl
 • Töötaja võimetele mittevastav töö
 • Pikaajaline töötamine üksinda ja monotoonne töö
 • Muud juhtimise, töökorralduse ja töö keskkonnaga seotud tegurid, mis põhjustavad tööstressi
3. Tagajärjed
4. Psühhosotsiaalsete ohutegurite tuvastamine - vahendid ja tööriistad
 • Tuvastamine organisatsiooni tasemel
 • Individuaalsel tasemel
5. Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju tervisele. Individuaalne töö. Stressiküsimustiku täitmine
6. Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine – 2. grupitöö
7. Psühhosotsiaalseid ohutegurite dokumenteerimine riskianalüüsis, tegevused psühhosotsiaalse töökeskkonna parandamiseks, ennetustegevused riski maandamiseks:
 • Juhendamise olulisus
 • Konfliktide lahendamine. Case study
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamine organisatsiooni tasemel:
  • 1) Tööaeg ja töökorraldus - kaugtöö, töötamine vahetustega, monotoonne töö, öötöö jne
  • 2) Töösuhte lõpetamine. Case study
 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite ennetamine individuaaltasemel.
Koolituse läbimisel osaleja:
 • mõistab ja oskab ära tunda psühhosotsiaalseid ohutegureid töökeskkonnas;
 • teab ja oskab rakendada psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitlevaid õiguslikke norme;
 • oskab rakendada erinevaid toetavaid tegevusi psühhosotsiaalsete ohutegurite maandamiseks organisatsiooni ja individuaalsel tasemel;
 • oskab psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitleda ja hinnata riskianalüüsis.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.