Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Курсы для лиц, ответственных за написание самоотчета по пожарной безопасности и проведение общей эвакуации на объекте (Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus)

08.12.2016
10:00 - 16:30
Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

Lektor

Ivan Egorov

Опыт работы в Спасательном Департаменте более 8 лет. Закончена Sisekaitseakadeemia дневное обучение по высшей специальности в Спасательном Департаменте. Специализируется на написании самоотчетов по пожарной безопасности, проведении практическиx обучений (эвакуации, обучение пользованию огнетушителем), теxническиx контроляx и обслуживании пожарныx средств и систем. 
Целевая aудитория: Лица, ответственные за пожаробезопасность на предприятии

Цель: Обязанностью руководства предприятия и учреждения является ознакомление работников с требованиями по пожаробезопасности и контроль за их исполнением. Для лучшего проведения/применения контроля целесообразно назначить ответственное лицо за пожаробезопасность. То же самое действует в отношении арендованных помещений, где арендатор должен организовать надзор за пожаробезопасностью.

Рассматриваемые темы: 
- закон по пожаробезопасности,  правовые акты и постановления;
- Изменения, связанные с новым законом по пожаробезопасности;
- Политика пожаробезопасноси учреждения/предприятия – анализ, разработка, планирование, внедрение;
- Действия, права и обязанности лица, ответственного за пожаробезопасность;
- Составление документов, регулирующих пожаробезопасность;
- Требования пожаробезопасности;
- Ответственность за нарушения требований пожаробезопасности и наиболее распространенные ошибки.

Лекции иллюстрированы интересными примерами и видеоматериалами из практики.

По окончанию курсов участникам будет выдан сертификат.

Программа обучения: лекция 8 академических часов.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.