Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ (Tuletöö tegemise koolitus)

09.03.2018
10:00 - 16:00
Narva, Puškini 6 (hotell Narva)

Lektor

Ahto Luhamäe

tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). On omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ta korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Tal on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.
Целевая aудитория: работники свазанные с огне- и взрывоопасными процессами

Цель: углубить знания пожарной безопасности, также требования к пожарной безопасности и навыки действий при пожаре или несчастном случае.

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ предусмотрен постановлением министра МВД за номером 38. Данное поставновление вытекает из Закона о пожарной безопасности, пар.14 пункт 4.
 
Данный курс ОБЯЗАТЕЛЕН к прохождению всем лицам, которые осуществляют огневые работы как вид экономической деятельности (т.е получают за это зарплату). Только при наличии подобного курса и удостоверения, может человек выполнять подобную деятельность на территории ЭР.
Видам огневых работ признаны следующие пункты:
• Сварочные работы
• Резка металла пилой
• Резка металла горючей жидкостью
• Использование газовых ламп (пламени)
• Нагревание битума или иного вещества при укладки крыш
• Разведение огня во вне специального места
• Любая другая деятельность при которой используется пламя, высокая температура. Могут появиться искры, или существует реальная опасность пожара.
 

Рассматриваемые темы:
1. Огневые работы и их огнеопасность
Виды и суть огневых работ.
Сопутствующие выполнению огневых работ риски.
Природа пожара и его распространение.
Обусловленная огневыми работами пожары и причины их возникновения.

2. Безопасность при выполнении огневых работ
Предупреждение пожаров и требования пожарной безопасности.
Требования к выполнению огневых работ.
Необходимые условия для выполнения огневых работ.
Место для выполнения огневых работ, его выбор и подготовка.
Средства пожаротушения в месте выполнения огневых работ
Сопутствующие орудиям труда риски и их безопасное использование.

3. Действия в случае пожара
Поведение в случае пожара.
Основы и правила безопасности при тушении пожара.
Применение средств пожаротушения.

4. Практические занятия
Организация практических упражнений по пожаротушению.

Все участники получают сертификат на 5 лет.

Программа обучения: лекция и практические занятия 8 академических часов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Tuletöö tegija koolitus (ka Põhjamaade tuletöö tegija koolitus)
4. Tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitus
5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
6. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
7. Tööohutusalased juhendamised

Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.
Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.