Kiirgusohutuse täiendkoolitus väikeloomakliinikutele

01.01.2017
15:00 - 18:15
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega täiendkoolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

Eesmärk:
Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Sihtgrupp:
Väikeloomakliinikute kiirgustöötajad, kes kasutavad hambaröntgenseadmeid

Käsitletavad teemad:
1) kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud;
2) kiirgusohutuse põhimõtted;
3) kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised;
4) töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded;
5) tegutsemine avariiolukorras

Lühidalt käsitletakse ka ioniseeriva kiirguse olemuse, kiirguse liikide ja ioniseeriva kiirguse põhjustatud riskide teemasid.  

Koolituse tulemusena osaleja:
• orienteerub kiirguse mõõtmise põhimõtetes ja mõõtühikutes;
• tunneb kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid;
• omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse olemusest, kiirguse liikidest ja kiirgusriskidest.

Koolituse maht:
 auditoorne loeng 4 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab:
auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa
koolituskaardi koostöö partner.