Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Kiirgusohutuse koolitus hambaraviasutustele

01.01.2017
10:00 - 13:15
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 57 (24.11.2016) „Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded“ peavad perioodilistel täienduskoolitustel osalema kõik kiirgustöötajad. Praktilise suunitlusega koolitus pakub vajalikke kiirguskaitsealaseid teadmisi ja oskusi, mida saab rakendada igapäevatöös.

Eesmärk: Anda ülevaade kiirgusohutuse teoreetilistest alustest ja kiirguskaitse põhimõtete praktilisest elluviimisest.

Sihtgrupp:
Hambaraviasutuste kiirgustöötajad, kes kasutavad hambaröntgenseadmeid

Käsitletavad teemad:
1) ioniseeriva kiirguse olemus ja kiirguse liigid;
2) ioniseeriva kiirguse põhjustatud risk;
3) kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud;
4) kiirgusohutuse põhimõtted;
5) kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised;
6) töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded;
7) tegutsemine avariiolukorras

Koolituse tulemusena osaleja:
• omab ülevaadet ioniseeriva kiirguse olemusest, kiirguse liikidest ja kiirgusriskidest;
• orienteerub kiirguse mõõtmise põhimõtetes ja mõõtühikutes;
• tunneb kiirgusohutuse aluseid ja põhimõtteid.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.