Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

27.11.2019
10:00 - 15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide kasutamisega kokku puutuvad.

Koolituse eesmärk: on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

Käsitletavad teemad:
 • Ülevaade seadusandlusest – CPL, REACH, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus).
 • Riiklik järelevalve - Terviseamet, Tööinspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet, Päästeamet
 • Kemikaalidega seotud mõisted ja klassifitseerimine. Pakendamine ja märgistamine.
 • Ohutusnõuded.
 • Tööandja kohustused (riskianalüüsis kemikaalide käsitlemine, isikukaitsevahendid, ohutusjuhendid).
 • Töötajate õigused, kohustused ja kompetentsus (juhendamine, tunnistused, ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendite kasutamine).

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Tunneb kemikaaliohutusega seotud seadusandlust ja tunneb kemikaalidega seotud mõisteid ja nende jaotamist
 • Teab kemikaalidega seonduvaid ohte töökeskkonnas
 • Teab kemikaalidega töötamise ohutusnõudeid
 • Oskab otsida infot erinevate kemikaalide kohta
 • Tunneb kemikaalidega seonduvaid õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.