Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

10.04.2018
10:00 - 17:00
Kuressaare, Tallinna 19 (TTÜ Eesti Mereakadeemia Kuressaare keskus)

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

Kui Sinu ettevõte ja selle töötajad kasutavad oma igapäevatöös mistahes kemikaale ja/või biotsiide, siis on väga oluline teha seda turvaliselt. Vältimaks õnnetusi, mis teadmatuse või oskamatuse tõttu võiksid juhtuda Sinu enda, mõne kolleegi, kliendi või keskkonnaga. Seda turvalist käsitsemist me sellel koolitusel õpetamegi. Ja kui kõigest hoolimata peaks ikkagi midagi halba juhtuma, siis oskad kiiresti ja õigesti tegutsedes kahju minimaalsena hoida.  Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast on võimalik valida, kas saada targemaks ainult kemikaalide osas või osata turvalisemalt toimetada nii kemikaalide kui biotsiididega.

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide ja/või biotsiidide kasutamisega kokku puutuvad.

Õpiväljundid:
- Teab, missugustest seadustest kemikaalide kasutusnõuded tulenevad;
- Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
- Teab kemikaalidest tulenevaid ohte ja oskab leida nende kohta lisainfot;
- Oskab kasutada isikukaitsevahendeid;
- On kursis enda õiguste ja kohustustega vastavate ainete kasutamisel;
- Omab infot Eestis kasutada lubatud biotsiidide kohta.

Kõik koolitusel läbitavad teemad seostakse praktiliste näidetega.
Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga. 

8-tunnine koolitusprogramm on kinnitatud Eesti Desinfektsiooni-ja Kahjuritõrjeettevõtete Liidu poolt ja igale koolituse läbijale väljastatakse peale teadmiste kontrolli Terviseameti poolt aktsepteeritav tunnistus. Tõend väljastatakse osalejale juhul kui osaleja osaleb koolitusel kuni 6 akad tundi ja/või ei tee teadmiste kontrolli.

Koolituse täpse sisuga saate tutvuda siia vajutades

Koolituse osavõtutasu:
109 €
, lisandub 20% käibemaks - osaleja osaleb koolitusel 8 akad tundi ja läbib teadmiste kontrolli
99 €, lisandub 20% käibemaks - osaleja osaleb koolitusel 6 akad tundi ja ei tee teadmiste kontrolli

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus/tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste näidetega kokku 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi.  Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.