Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Infotund: Muudatused uues Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.01.2019 (hommikune grupp)

02.11.2018
09:00-12:15
Tallinn, Tehnopol, Teaduspargi 6/1, ruum Saturn

Koolitus on toimunud. Kui olete huvitatud sellest või mõnest muust koolitusest töökeskkonna alal, siis palun võtke ühendust koolitus@juunika.ee.
29.11.2019 on Tallinnas tulemas koolitus "Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas", mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste neid aspekte.

Sihtrühm: Ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökorraldajad, töötajate esindajad ja teised huvilised

Eesmärk
: Tuua välja alates 01.01.2019 rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused võrreldes hetkel kehtiva seadusega

Käsitletavad teemad:

- Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eesmärk (tööandja halduskoormuse vähendamine, muutunud töösuhted) ja saavutatud tulemus (millised olulised teemad on jäänud täiesti tähelepanuta);
- Ohutegurid ja riskide hindamine (riskianalüüs) – kas midagi olulist muutub?
- Ohutusalane juhendamine ja väljaõpe – muutuste sisu, juriidilised ohud tööandja vaatenurgast (registreerimine kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis jms);
- Tervisekontroll – kas midagi muutub sisuliselt või ainult vormiliselt (määrus asendub seaduse regulatsiooniga);
- Tööõnnetuste ja kutsehaiguste tuvastamine, uurimine - mis muutub?
- Töökeskkonna struktuur;
- Töökeskkonnaspetsialist, -volinik, töökeskkonnanõukogu;
- Esmaabi korraldus – kas siiski ainult kosmeetilised parandused?
- Töötervishoiu ja tööohutuse väljaõpe ja –täiendõpe, esmaabiandja väljaõpe;
- Töötaja vastutus
- leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest;
- uus instrument tööohutuses. Juriidilised nüansid VÕS ja TLS valguses;
- Tööandja vastutus – olulised muutused väärteovastutuses (uued koosseisud, muutunud trahvimäärad). Kas ja millal on otstarbekas väärteokaristust vaidlustada

Infotunni läbimisel osaleja:

1) Oskab hinnata töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise vajadust ettevõttes ja mõistab vastutust, kohustusi, õigusi;
2) Teab, millisteks muutusteks valmistuda;
3) Teab, millega arvestada uue seaduse rakendumisel

Infotunni läbimisel väljastatav dokument:  Väljastatakse osalejale soovi korral tõend

Õppemaht: auditoorne loeng koos aruteludega kokku 4 akadeemilist tundi

PS! Antud infotundi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Infotunni/koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Infotunni hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.