Esmaabi täiendõppe koolitus

01.01.2018
10:00 - 16:30
Põlva, Metsa 1a (Tercare OÜ seminariruum)

Esmaabiõpetaja-praktik

Eva Lassen

Sihtrühm: Esmaabi täiendkoolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja. Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.

Eesmärk: Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktiline töö kokku 8 akad h

Käsitletavad teemad:
- Kannatanu seisundi hindamine
- Esmaabi andmise taktika
- Elustamine ja selle tehnika
- Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
- Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
- Verejooksu peatamise võtted
- šoki olemus ja selle tunnused
- Haavade teke
- Sidumise tehnika ja reeglid
- Kolmnurkrätiku kasutamine
- Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
- Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
- Luumurdudega kaasnevad ohud
- Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
- Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
- Praktiliste oskuste omandamine ja teadmiste kontroll

Õpiväljund: Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.