Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Esmaabi koolitus elektritöödega tegelevatele ettevõtetele (2-päevane)

01.01.2017
10:00 - 16:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Margit Pärn

Esmaabiõpetaja-praktik. Kogenud meedik ja esmaabikoolitaja. Tunnustatud lektorina ja treenerina esmaabi koolituste alal, pikaajalise kiirabitöö staažiga spetsialist.
Sihtrühm: 16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja

Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral ning esmaabi osutamiseks elektritöödega tegelevas ettevõttes.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
- Esmaabi olemus
- Kannatanu seisundi hindamine
- Esmaabi andmise taktika
2. Elustamine
- Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
- Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
- Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
3. Välised verejooksud ja šokk
- Verejooksu peatamise võtted
- šoki olemus ja selle tunnused
4. Haavad
- Haavade teke
- Sidumise tehnika ja reeglid
- Kolmnurkrätiku kasutamine
- Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
- Elektritraumad
- Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
- Luumurdudega kaasnevad ohud
- Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
7. Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Õpiväljund: Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktiline töö kokku 16 akadeemilist tundi

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

Esmaabikoolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame teile hinnapakkumise.