Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine aastal 2016

26.02.2016
10:00 - 14:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Eesmärk: Anda tuleohutuse eest vastutavale isikule teadmised viia organisatsioonis läbi tuleohutuse enesekontrolliga seotud toiminguid ja koostada tuleohutusaruannet

Sihtrühm: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on enesekontrolli aruande täitmine ja esitamine

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Käsitletavad teemad:
1. Ehitusliku tuleohutuse tagamine
-Tuletõkkesektsioonide terviklikkuse hindamine
-Kandekonstruktsioonide tulepüsivuse hindamine
-Põlevmaterjalide ladustamine
-Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

2. Tuleohutuspaigaldiste hooldamise korraldamine
-Erinevad paigaldised
-Omaniku/valdaja kohustused
-Hooldaja kohustused

3. Tuleohutuskoolitused
-Erinevad kohustuslikud koolitused
-Läbiviimise nõuded

4. Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
-Reguleerivad õigusaktid
-Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
-Aruande sisu (teema käsitlemisel täidetakse näidisaruanne)

Õppemaht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Õppekeskus erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.