Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Дополнительный курс повышения квалификации по гигиене и безопасности труда (Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus)

22.11.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Natalia Andreitsenko

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik, tööohutuse spetsialist
Tähelepanu! Grupp on komplekteeritud. Järgmine koolitus toimub 15.01.2020

Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus" (uus redaktsioon alates 01.01.2019).
Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus on koostatud töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe korra kohaselt, mis on kehtestatud Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrusega nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.

Целевая aудитория:
уполномоченные по рабочей среде, специалисты по рабочей среде, члены совета по рабочей среде, работодатели

Рассматриваемые темы:  
1. Общие положения
- Понятие рабочей среды
- Рабочее место
- Орудие труда
- Проверка здоровья работников
- Бытовые условия
- Обучение и инструктирование работников
- Обязанности и ответственность работодателя и работника
- Расследование несчастных случаев на работе, а также случаев профессиональных заболеваний
- Государственный надзор
2. Организация гигиены труда и безопасности труда
- На государственном уровне
    Структура в системе рабочей среды
- На уровне предприятия
    Специалисты по рабочей среде, уполномоченный по рабочей среде, совет по рабочей среде
- Внутренний контроль, программа действий по гигиене труда и по безопасности труда
3. Пожарная безопасность
4. Правовые основы в соответствии с Законом о гигиене труда и безопасности труда
- Обязанности, права и ответственность работодателя при создании и обеспечении безопасной рабочей среды и безопасных условий труда
5. Рабочие отношения и рабочее время, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность
6. Индивидуальные защитные средства
7. Анализ риска
- Понятие анализа риска
- Факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье: физические, химические, биохимические, физиологические и психологические
- Методы оценки риска
- Химическая безопасность
- Эргономика

Контроль тестированием полученных теоретических знаний.  Прошедшему обучение выдается удостоверение, признаваемое Трудовой инспекцией.

Программа обучения:
 лекция 8 академических часов.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
 tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.
PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.