Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.
JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Raamatupidamise ABC algajale ning alustavale ettevõtjale

21.05.2018, 22.05.2018, 28.05.2018, 01.06.2018, 04.06.2018, 05.06.2018, 08.06.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

545 €+km
Lektor

Liina Laanemets

On koolitus- ja turundusjuht, kes omandanud rakenduskõrghariduse cum laude majandusarvestuse erialal. Samuti täiendanud end Portugalis, õppides juhtimisarvestust. Hetkel kirjutab magistritööd finantsjuhtimine ja majandusarvestuse erialal. Varasemalt on ta töötanud raamatupidajana ning koolitus- ja müügijuhina e-arvete valdkonnas. Samuti on ta töötanud majandustoimetuse ajakirjanikuna erinevates meediaväljaannetes ning keskkoolides ettevõtluse, majanduse ja raamatupidamise õpetajana.
Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kõik huvilised, kel on huvi korraldada raamatupidamist ning  soov õppida koostama finantsaruandeid. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.  

Eesmärk: Anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõistetest, oskuse pidada majandustehingute kohta kahekordset arvestust kontodel ja mõistab nende seost finantsaruannetega.

Käsitletavad teemad:
• Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
• Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
• Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
• Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
• Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
• Kontoplaan. Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
• Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
• Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
• Töötasu arvestamine.
• Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
• Raamatupidamise aastaaruanne.
• Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.

Iseseisva töö kirjeldus:
1. Koolituse raames lahendatakse praktilisi ülesandeid ning nii mõnedki jäävad kodus lahendamiseks/lõpetamiseks (järgmisel koolituspäeval kontrollitakse kodus lahendatud ülesandeid).
2. Lihtsustatud sise-eeskirja koostamine.

Koolituse tulemusena osaleja:

1. Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Vormistab ja säilitab raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
2. Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
3. Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
4. Arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele. Kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks vajalikud andmed. Täidab ja esitab maksudeklaratsioonid. 

Õppemeetod: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, iseseisev töö

Õppemaht:  56 akadeemilist tundi (7 päeva) + iseseisev töö 40 akadeemilist tundi 

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 8 osalejat

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.