Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise ABC algajale ning alustavale ettevõtjale

01.06.2018, 04.06.2018, 05.06.2018, 08.06.2018, 22.06.2018, 26.06.2018, 28.06.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Koolituse toimumise päevad: 01.06.2018, 04.06.2018, 05.06.2018, 08.06.2018, 22.06.2018, 26.06.2018, 28.06.2018 (kokku 7 päeva)

Sihtrühm
: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kõik huvilised, kel on huvi korraldada raamatupidamist ning  soov õppida koostama finantsaruandeid. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.  

Eesmärk: Anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõistetest, oskuse pidada majandustehingute kohta kahekordset arvestust kontodel ja mõistab nende seost finantsaruannetega.

Käsitletavad teemad:
• Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
• Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
• Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
• Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
• Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
• Kontoplaan. Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
• Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
• Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
• Töötasu arvestamine.
• Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
• Raamatupidamise aastaaruanne.
• Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.

Iseseisva töö kirjeldus:
1. Koolituse raames lahendatakse praktilisi ülesandeid ning nii mõnedki jäävad kodus lahendamiseks/lõpetamiseks (järgmisel koolituspäeval kontrollitakse kodus lahendatud ülesandeid).
2. Lihtsustatud sise-eeskirja koostamine.

Koolituse tulemusena osaleja:
• Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Teab, kuidas vormistada ja säilitada raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
• Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
• Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
• Oskab arvestada maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele.


Õppemeetod: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, iseseisev töö

Õppemaht:  56 akadeemilist tundi (7 päeva) + iseseisev töö 40 akadeemilist tundi 

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 8 osalejat

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.