Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise ABC algajale ning alustavale ettevõtjale

01.01.2017
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Koolituse kestus: 7 päeva

Sihtrühm
: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, eraisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kõik huvilised, kel on huvi korraldada raamatupidamist ning  soov õppida koostama finantsaruandeid. NB! Eelnev raamatupidamiskogemus ei ole vajalik.  

Eesmärk: Anda vajalikud baasteadmised ning oskused korraldada mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist. Osaleja omandab teadmised raamatupidamise põhimõistetest, oskuse pidada majandustehingute kohta kahekordset arvestust kontodel ja mõistab nende seost finantsaruannetega.

Käsitletavad teemad:
• Majandusarvestuse mõiste ja liigid tulenevalt raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist (EFS).
• Raamatupidamise korraldamine, ülesanded, printsiibid.
• Ettevõtte majanduslikud vahendid ja nende moodustamise allikad, sh tulude ja kulude arvestus.
• Majandustehing, muudatuste mõju finantselementidele – bilanss, kasumiaruanne.
• Konto mõiste, -ehitus, -liigid. Kahekordne kirjendamine, lausend.
• Kontoplaan. Sünteetiline ja analüütiline arvestus kontodel.
• Raamatupidamise algdokumendid: mõiste, liigitus, rekvisiidid, dokumendikäive, vormistamine, töötlemine, säilitamine.
• Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamises.
• Töötasu arvestamine.
• Baasteadmised maksundusest ning maksundust reguleerivad õigusaktid.
• Raamatupidamise aastaaruanne.
• Raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtted.

Iseseisva töö kirjeldus:
1. Koolituse raames lahendatakse praktilisi ülesandeid ning nii mõnedki jäävad kodus lahendamiseks/lõpetamiseks (järgmisel koolituspäeval kontrollitakse kodus lahendatud ülesandeid).
2. Lihtsustatud sise-eeskirja koostamine.

Koolituse tulemusena osaleja:

1. Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Vormistab ja säilitab raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
2. Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
3. Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
4. Arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele. Kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks vajalikud andmed. Täidab ja esitab maksudeklaratsioonid.

Õppemeetod: loeng, praktilised ülesanded, grupitööd, iseseisev töö

Õppemaht:  56 akadeemilist tundi (7 päeva) + iseseisev töö 40 akadeemilist tundi

Koolitusgrupi suurus: maksimaalselt 8 osalejat

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.