Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

01.01.2017
10:00 - 16:30
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Lektor

Toomas Villems

Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on väga tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Järgmine koolitus toimub Tallinnas 22.02.2018. Lisainfo leiate siia vajutades.

Sihtrühm
: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised  

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Käsitleda aktuaalseid maksuteemasid koos ülevaatega jõustunud või jõustuvatest olulistest maksuseaduste muudatustest

Käsitletavad teemad:
• Majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
• Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud.
• Maksuvaba tulu suurendamine 500 eurole kuus alates 2018 – kuidas see praktikas rakendub;
• Tervise edendamise kulude maksuvabastus alates 2018;
• Uus reeglistik sõidukite erakasutuse maksustamisel alates 2018;
• Erisoodustuste leevendamine majutuse ja transpordi osas;
• Uued põhimõtted dividendide maksustamisel;
• Kontsernisiseste laenude maksustamine;
• Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine – ettevõtluskonto kasutamise võimalused;
• Ülevaade ettevõtjaid puudutavatest Audiitortegevuse seaduse muudatustest;

Õppemeetod: Loeng
Õppemaht: 7 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.