Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise aastaaruande koolitus. Maksumuudatuste ülevaade

03.02.2017
10:00 - 16:30
Kuressaare, Vallimaa 5a (hotell Mardi)

Lektor

Toomas Villems

Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on väga tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.
Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised  

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2016.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Samuti anda ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendites toimunud olulistest muudatustest. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Käsitleda aktuaalseid maksuteemasid koos konspektiivse ülevaatega muudest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste muudatustest.

Käsitletavad teemad:
1. Raamatupidamise seaduse muutuste esmakordse rakendamisega seonduv
- ettevõtjate määratlemine mikro-, väike-, keskmisteks ja suurettevõteteks ja sellest tulenevad uued nõuded ettevõtete majandusaasta aastaaruannetes esitamisele kuuluvale informatsioonile;
- muud raamatupidamise seaduse muutmisega kaasnevad muudatused;
2. Ülevaade Raamatupidamise Toimkonna Juhendite muudatustest;
3. Raamatupidamise aastaaruande koostamine
- majandusaasta aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
- ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest;
- millised on olnud enamlevinud vead aastaaruande koostamisel ja informatsiooni esitamisel;
4. Muudatused auditi ja ülevaatuse kohustuslikkuse piirmäärades;
5. Lühiülevaade muudest jõustunud või jõustuvatest seadusemuudatustest, mida aastaaruande koostamisel tuleb teada
6. Lühiülevaade lähiajal jõustunud või jõustuvatest maksumuudatustest

Õppemaht: auditoorne loeng 7 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.