Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise aastaaruande koolitus

26.01.2021
10:00 - 16:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

140 €+km
Lektor

Toomas Villems

Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on väga tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.
Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised  

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2017.a. majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele. Käsitleda aktuaalseid maksuteemasid koos ülevaatega jõustunud või jõustuvatest olulistest maksuseaduste muudatustest

Käsitletavad teemad:
• Ülevaade jõustunud ja plaanitavatest muudatustest Eesti Finantsaruandluse Standardites;
• Lühiülevaade aruandekohustuslasi puudutavatest Audiitortegevuse seaduse muudatustest;
• Millised on majandusaasta aastaaruande koostamise sõlmprobleemid;
• Aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused;
• Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest sõltuvalt aruande tüüpidest;
• Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud;
• Ülevaade olulisematest jõustunud või jõustuvatest maksuseaduste ja muude seaduste muudatustest.

Õppemeetod: Loeng
Õppemaht: 7 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.