Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise aastaaruande koolitus

11.02.2020
10:00 - 16:30
Võru, Räpina mnt 12 (MTÜ Võluvõru koolituskeskuse seminariruum, III korrus)

Lektor

Toomas Villems

Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on väga tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.

Soovitame teil osaleda Zoom-keskkonnas toimuval koolitusel 04.02.2021. Lisainfo leiate siia vajutades.

Sihtrühm
: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised

Eesmärk: Jagada nii kogemusi kui soovitusi eelseisva ehk 2020. a majandusaasta aastaaruande koostamist silmas pidades koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Käsitleda aktuaalseid teemasid seoses Töötukassa töötasu hüvitisega ning eriolukorraga. Juhtida tähelepanu raamatupidamise keerukamatele ja mitterutiinsema iseloomuga teemadele.

Käsitletavad teemad:
 • Ülevaade aktuaalsetest raamatupidamisarvestust ja aastaaruande koostamist puudutavatest teemadest;
 • COVID-19 mõjud;
 • Riskitegurid;
 • Hinnangud ja nende kajastamine raamatupidamisarvestuses;
 • Võimalikest allahindlustest ja tegevuse jätkuvusest;
 • Varade kaetava väärtuse testid;
 • Raamatupidamise Toimkonna selgitused Töötukassa töötasu hüvitise kajastamise kohta;
 • Ülevaade enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel ja vormistamisel tehtud. 
Koolitusel läbimisel osaleja:
 • omab vajalikke teadmisi aastaaruande koostamiseks;
 • oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne korrektselt valmis saada;
 • on kursis, kuidas kajastada aruandes Töötukassa töötasu hüvitis ja teised eriolukorraga seotud tehingud ja nende mõju ettevõttele.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend


Õppemaht:
7 akadeemilist tundi

Õppemeetod: loeng

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, küsimused jms) koolitajale, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, koolitajat silmas peate).

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.