Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Raamatupidamise aastaaruande koolitus

01.01.2019
10:00-15:30
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

140 €+km
Lektor

Toomas Villems

Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner. Tal on üle kahekümne aasta vandeaudiitori kogemust ning on väga tuntud lektor raamatupidamise ja auditeerimisvaldkonnas.
Sihtrühm: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid jt huvilised kes teevad aastaaruannet Eesti Finantsaruandluse standardist lähtudes

Eesmärk: aastaaruannet teeme 1 kord aastas. Tuletame meede kuidas aruande koostamine käib, millele tähelepanu juhtida ja vaatame üle kas sel aastal peaksime midagi ka teistmoodi tegema.
Suurema eesmärgina püüame parandada aastaaruannete kvaliteeti ja samas minimiseerida ajakulu aruande koostamiseks.

Käsitletavad teemad:

• Erinevad aruannete vormid sõltuvalt ettevõtte suurusest;
• Kas eelistada pikka või lühikest bilanssi;
• Arvestuspõhimõtete valik;
• Käime koos läbi kõik olulised bilansikirjed ja teeme näiteid enamlevinud vigade kohta bilansikirjete kajastamisel;
• Põhivarad ja kinnisvarainvesteeringud;
• Laenud ja faktooringud;
• Mida silmas pidada maksuvõlgade kajastamisel;
• Omakapital ja reservid;
• Kuidas kajastada sissemakseta osakapitali;
• Tulude ja kulude vastavuse printsiip;
• Müügitulu kajastamine valmidusastme meetodil;
• Kulude liigitamine ja kasumiaruande skeemid;
• Aruande allkirjastamine ja esitamine
• Tulude kajastamise meetodite käsitluse, sealhulgas valmidusastme meetodi rakendamise;
• Põhivarade arvestuse detailsema käsitluse;
• Varade allahindluse vajaduse tuvastamise

Koolituse tulemusena osaleja:
Omab vajalikke teadmisi aastaaruande koostamiseks ning oskab paremini oma tegevusi koordineerida ja plaanida, et aruanne võimalikult kiirelt valmis saada.

Õppemeetod: Loeng, diskussioon, ülesannete lahendamine
Õppemaht: 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus, lõuna.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.