Maksuseaduste muudatused 2017-2018

01.01.2017
10:00 - 13:15
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi!
Samas on võimalik osaleda Tartus toimuval koolitusel, mis toimub 12.10.2017. Lisainfo leiate
siia vajutades.

Sihtrühm
: Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtjad, omanikud ja kõik teised huvilised

Eesmärk
: Anda ülevaade 2017-2018 jõustunud/jõustuvatest maksumuudatustest ning sellest, kuidas need mõjutavad äriühinguid ja tööandjaid.

Käsitletavad teemad:
- Dividendide madalam tulumaksumäär 14%
- Füüsilise isiku dividendide maksustamine (tulumaks 7%)
- Panditulumaks
- Erisoodustuste maksustamise muudatused
- Maksuvaba tuluga seotud muudatused
- Siirdehinna, käibemaksu ja maksukorralduse valdkonna muudatused

Õppeväljund:  Koolituse tulemusena on osaleja teadlik maksumuudatuste mõjust oma majandustegevusele ning oskab langetada teadlikke majanduslikult mõistlikke otsuseid


Õppemeetod: Loeng
Õppemaht: 4 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid, maksualased küsimused jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.