Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

19.11.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7.korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

94 €+km
Lektor

Kalju Õunmann

konsultant - koolitaja, spetsialiseerunud tuleohutuskoolituste ja -õppuste läbiviimisele. Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta.
Tuleohutuse koolitused on 2019. a II poolaastal tulemas:

Eesmärk: Anda vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes, et vältida erinevaid õnnetusriske ning osata tegutseda tulekahju või õnnetuse korral, läbi viia evakuatsioon

Sihtrühm: Enesekontrolli tuleohutusaruande kohustusega ettevõtete, asutuste tuleohutuse eest vastutavad isikud (ettevõtte/hoone omanik, majandusjuhatajad, haldusjuhid, tehnika-ja tootmisjuhid, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad jt), kelle kohustuseks on tuleohutuse tagamine objektil, enesekontrolli aruande esitamine, evakuatsiooni läbiviimine.

PS! Alates 01.01.2014 on enesekontrolli aruandlusperiood vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Käsitletavad teemad:
1) Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
-Reguleerivad õigusaktid
-Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
-Aruande sisu

2) Tulekahjude tekkepõhjused
-Riskide ja ohtude hindamine
-Tulekahjude ennetamine
-Tagajärgede ennetamine

3) Tuleohutuse korraldamine
-Vastutavate isikute määramise võimalused
-Seadusandlusest tulenevad kohustused
-Kohustuslik dokumentatsioon NB! Uus nõue - operatiivkaardi koostamise nõuded

4) Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
-Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
- Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
-Põlevmaterjalide ladustamine
-Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

5) Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine
-Erinevad paigaldised
-Omaniku/valdaja kohustused
-Hooldaja kohustused

6) Tuleohutuskoolitused
-Erinevad kohustuslikud koolitused
-Läbiviimise nõuded

Õppemeetodid: loeng, olukordade lahendamine

Õppematerjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lisaks avalikele tuleohutuskoolitustele korraldab Juunika Koolitus OÜ erinevaid tuleohutusalaseid koolitusi ka klientide juures kohapeal:
1. Tuleohutusalane juhendamine (kohustuslik kõikidele asutustele ja ettevõtetele)
2. Tulekustuti kasutamise praktiline harjutus
3. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse teoreetiline osa
4. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse praktiline osa (evakuatsiooniharjutus)
5. Tööohutusalased juhendamised
 
Täpsemad kirjeldused pakutavate koolituste kohta edastame Teile huvi korral.

 Tulenevalt kliendi soovist on võimalik tellida nii eesti-, inglise- kui ka venekeelne koolituse läbiviimine.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.