Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

21.04.2017
10:00 - 15:00
Pärnu, Roheline 1b (Nooruse maja)

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Sihtrühm
: Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Käsitletavad teemad:
• toiduhügieeni põhimõtted
• mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
• toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
• toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
• toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
• käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
• puhastamine ja desinfitseerimine
• kahjuritõrje
• isiklik hügieen
• HACCP põhimõtted
• toitu käsitlevad õigusaktid
• toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele

Koolituse läbimisel osaleja:
- mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
- tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
- teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
- arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
- tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
- mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse maht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja -tootmine

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.