Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale

26.10.2019
12.00 - 16.30
E-ÕPE

25€+km
Lektor

Kristel Viire

Arst-hügieenik, epidemioloog. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina 16 aastat
Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud
Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Sihtrühm
: Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Käsitletavad teemad:
 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele
Koolituse läbimisel osaleja:
 • mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel, arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb testiga ning selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse maht: auditoorne loeng 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus.

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.