Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS 24/7: Toiduhügieeni koolitus toidukäitlejale (eesti ja vene keeles)

22.02.2021 - 31.12.2021

E-ÕPE

25€+km
E-õpe on mugavaim viis läbida koolitusi mis tahes ajal ja kohas.

Koolitust on võimalik läbida 3 moodi:
 • Koolitusmaterjalid saadame e-postiga. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi (pdf formaadis) märgitud e-posti aadressile. Testid saab tagasi saata posti teel või e-posti aadressile merje@juunika.ee. Testi on võimalik läbida eesti keeles ja vene keeles.
 • Koolitusmaterjalid on kättesaadavad Google docs keskkonnas. Pärast arve tasumist saadame konspekti ja testi juurdepääsulingid märgitud e-posti aadressile. Saadaval ainult eesti keeles.
 • Koolitusmaterjalid ja test saadetakse posti teel. Saadaval eesti ja vene keeles.
Osaleja töötab materjalid läbi ning täidab testi. Meie kontrollime testi tulemusi ning anname tagasiside. Kui esimesel korral ei õnnestu test piisavalt hästi (min lävend on 80% õigeid vastuseid), siis on võimalik testi uuesti teha (ilma lisatasuta). Kui ka sel korral ei peaks õnnestuma, siis soovitame osaleda Toiduhügieeni avalikul koolitusel, et teadmisi paremini kinnistada.

Toiduhügieeni koolitus on toidukäitlejatele ette nähtud Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Sihtrühm
: Toitlustus-, toidutootmis- ja toidukaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, müüjad, teenindajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid jt töötajad, kes puutuvad kokku toiduga. Vastavalt toiduseaduse ja toiduhügieeni üldeeskirjale on toiduhügieeni koolitus kohustuslik läbida kõikidel toidu käitlemisega kokku puutuvatel töötajatel.

Käsitletavad teemad:
 • toiduhügieeni põhimõtted
 • mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja -infektsioonid
 • toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • puhastamine ja desinfitseerimine
 • kahjuritõrje
 • isiklik hügieen
 • HACCP põhimõtted
 • toitu käsitlevad õigusaktid
 • toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele
Koolituse läbimisel osaleja:
 • mõistab toiduhügieenialaste teadmiste vajalikkust toidukäitlemisel,  arvestades sealjuures erinevaid riskitegureid
 • tunneb mikroorganismide liike ja nende paljunemist mõjutavaid tegureid
 • teab toidu saastumise põhjusi ja rakendab abinõusid haiguste, toidumürgistuste ja -infektsioonide vältimiseks
 • arvestab isikliku ja üldhügieeni reegleid toidukäitlemisel lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast
 • tunneb enesekontrolli põhimõtteid ja toitu käsitlevaid õigusakte ning arvestab oma töös nendega
 • mõistab toidukäitleja vastutust ja kohustusi toidukäitlemisel ettevõttes
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolitus lõppeb (elektroonilise) teadmiste kontrolliga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: õppematerjalid, tunnistus

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.