Põhjalik koolitus isikukaitsevahendite valimisest ja kasutamisest

22.11.2019
10.00 - 17.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

129 €+km

Taavi Lukas

Töökeskkonna ohutuse loomisega on Taavi tegelenud juba aastast 2002. Igapäevaselt on ta seotud kõrgtööde tööohutusega tehes ise nii kõrgtöid kui koolitusi. Rahvusvaheliselt väljaõppelt ja praktilistest kogemustest saadud teadmisi jagab Taavi koolitajana juba 15 aastat.
Isikukaitsevahendite koolitused on 2019. a II poolaastal tulemas:

Eesmärk: Anda põhjalik isikukaitsevahendite kasutamise väljaõpe koos näitliku isikukaitsevahendite kasutamisega. Samuti teavitatakse osalejaid terviseriskidest, mis kaasnevad kaitsevahendi mittekasutamisel. Koolitus toimub Vabariigi Valitsuse 11.01.2000.a määruse nr.12 "Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord " § 2 lg 6 p 5 alusel.

Sihtrühm: töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud jt töötajad, kelle vastutusalas on isikukaitsevahendite valimine, töötajate koolitamine ja kasutamise kontroll

Käsitletavad teemad:

1. PERSONAL - väärtuslik vara
2. Tööõnnetus - Kuidas seda muuta ?
3. Isikukaitsevahendite liigid
4. Peakaitsevahendid
5. Kuulmiskaitsevahendid
6. Näo ja silmakaitsevahendid
7. Hingamiskaitsevahendid
8. Kätekaitsevahendid
9. Kaitseriided ja -jalanõud
10. Kukkumiskaitsevahendid

Lektoril on koolitusel näidisena kaasas palju vajalikke isikukaitsevahendeid.

Õppemeetodid: loeng
Õppematerjal: loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal
Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.