Võta ühendust

Liitu uudiskirjaga

Email again:
        

Põnevad uudised, viimased trendid, kasulikud näpunäited ja vastused meie

klientide kõige põletavamatele küsimustele.
Iga nädal otse sinu postkasti.

JUUNIKA KOOLITUS OÜ krediidireiting

© Juunika Koolitus 1997-2017
Riia 35, Tartu
Telefon: 744 9600 
GSM: 5304 8424
koolitus@juunika.ee


Esmaabi väljaõppe koolitus (16-tunnine)

01.01.2017
10:00 - 16:30
Jõhvi, Rakvere tn 7 (hotell Wironia)

68 €+km
Lektor

Tatjana Jušinski

On lõpetanud Tartu Meditsiinikooli ning Tartu Ülikooli, omades terviseteaduse magistri kraadi (õendusteadus). Tatjana töötab SA TÜ Kliinikumi südamekliiniku erakorralise kardioloogia osakonnas intensiivraviõena ning õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, lisaks esmaabikoolitajana erinevates koolitusasutustes. 2012 aastal omistati Tatjanale ka aasta õe tiitel (erakorralise kardioloogia osakond, õde).
Koolitus sobib ka autokooli õppijatele!

16-tunnine esmaabi koolitus on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 80 (14.12.2000) "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.  Tööandja korraldab ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest.  Tööandja suunab esmaabiandja täiendõppele iga kolme aasta järel.
 EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 61 (24.09.2010) "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" sätestab, et lasteasutuse pedagoogidel ja õpetajaid abistavatel töötajatel peavad olema oskused anda lastele esmast abi.

Eesmärk: Anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
- Esmaabi olemus
- Kannatanu seisundi hindamine
- Esmaabi andmise taktika
2. Elustamine
- Uppunu elustamine
- Elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarkti korral
- Võõrkeha eemaldamine hingamisteedest
- Esmaabi osutamine ajukahjustuse korral
3. Välised verejooksud ja šokk
- Verejooksu peatamise võtted
- šoki olemus ja selle tunnused
4. Haavad
- Haavade teke
- Sidumise tehnika ja reeglid
- Kolmnurkrätiku kasutamine
- Praktiliste oskuste omandamine sidumisel
5. Traumad ja luumurrud
- Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus
- Luumurdudega kaasnevad ohud
- Liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused)
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused

Koolituse läbimisel osaleja:
1) hindab kannatanu seisundit ja valib esmaabi andmise taktika
2) kasutab õigeid elustamisvõtteid
3) peatab verejooksu ja aitab šokis kannatanut
4) teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid, oskab fikseerida kannatanud liigest
5) annab abi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmakahjustuste korral
6) arvestab esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannetega kokku 16 akadeemilist tundi

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.