Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TELLIMISEL: Kuidas luua ja säilitada psühholoogilist heaolu tööl praegusel keerulisel ajal?Meie aasta on olnud täis ebameeldivaid hirme ja kogemusi, mis on mõjutanud nii meie perekondi kui töökohti. Kuna tööl viibime väga suure osa oma ajast, mõjutab meie ümbrus ja keskkond meie toeimetulekut suurel määral. Milline on aga Sinu vaimne vorm ja kas tunned ära ohumärgid ning oskad stressisümptomitega tegeleda, et vältida läbipõlemist või depressiooni langemist? Kuidas aidata ennast ja märgata oma kolleegi, kes vajab abi. Kuidas oma kolleegi või lähedast aidata, kui tal on vaimse tervise mure?

Käsitletavad teemad:

 • Mis on psühholoogiline heaolu e. vaimne tervis ja mis on vaimne vorm
 • Kuidas töötajate ja ettevõtte üldine vaimne heaolu mõjutab tööandjat
 • Juht ja töötaja psühholoogilised ohutegurid – kas need on samad?
 • Kuidas oma töökeskkonnas vaimset tervist mõõta, erinevad võimalused
 • Millised on ohumärgid vaimse heaolu vähenemisest
 • Psühho-sotsiaalsete ohutegurite riskianalüüs
 • Vaimse tervise esmaabi või psühholoogiline esmaabi– mis need on ja kes seda saavad anda
 • Aktiivse kuulamise võtted ja praktiliste oskuste harjutamine
 • Mikropuhkuse olulisus igas tööpäevas – praktilised võtted mõtete puhkuseks ja tasakaalustamiseks
 • Kuidas luua organisatsioonis vaimse tervise heaolu toetav juhtimine
 • Vaimne tervis kodukontoris töötamisel ja selle hoidmine
Koolituse tulemusena on osaleja:
 • koolituspäeva lõpuks läbi mõelnud enda ja oma töökeskkonna vaimse tervise ohud ning välja töötanud võimaliku ohtudega tegelemise strateegia ja tegevuskavad.
 • oskab hinnata oma vaimset vormi ja teab, mis on vaimne tervis ning psühholoogiline esmaabi ja nende peamisi põhimõtteid.

Kestvus: 4-6 ak t, sõltuvalt palju praktilisi paaris, individuaal ja grupitöid planeeritakse. Koolitus on hästi praktilise suunitlusega. Inimesed saavad reaalselt teha harjutusi läbi ja saavad sellest praktilist kasu ning aimu nii psühholoogiistest ohuteguritest kui COVID riskianalüüsist.

Töökeel: eesti keel