Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TELLIMISEL: Psühholoogiline esmaabiEesmärk: Suur töökoormus ja erinevate ülesannete lahendamine võib kasvada üle pea, mistõttu on oluline omada mitmeid praktilisi võtteid, mida igapäevaselt rakendada, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning ennetamaks läbipõlemist. Koolituse programm õpetab osalejaid stressi olemust mõistma, stressi esimesi tundemärke tähele panema ja pingelises olukorras ennast paremini juhtima, kasutades erinevaid psühholoogilise enesekaitse meetodeid ja lõdvestustehnikaid. Osaleja õpib hindama oma ressursse ning oskab olla motiveeritud ja toime tulla pingeolukorras.

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted:
*Tegemist on väga praktilise koolitusega, milles olulise osa moodustavad huvitavad praktilised harjutused, testid, rühmatööd ja diskussioonid. Koolitus lähtub aktiivõppemeetoditest (oluliselt üle 40%koolitusel kasutatavatest meetoditest), rakendatavad meetodid lähtuvad andragoogika põhimõtetest ning tänapäeva uuenduslikest tehnoloogilistest võimalustest ja innovaatilistest õppekeskkonna lahendustest, pakkudes osalejatele võimalusi õppida üksteiselt, arutleda ja kujundada oma arvamusi ja suhtumist. Grupitööde ja praktiliste harjutuste osakaal on koolitusel oluliselt üle 30%.
*Koolitus on üles ehitatud osalejate jaoks huvitaval ja kaasaval viisil, mis võimaldab neil analüüsida stressi läbi nende endi vaatepunkti, alustades sellest, mis neile endile stressi tekitab ning milles stressireaktsioonid nende endi puhul harilikult väljenduvad. See võimaldab neil teemasse hästi sisse elada ning olles põhjalikult tundma õppinud iseenda stressireaktsioone, oskavad nad edaspidi stressile viitavaid sümptomeid paremini ära tunda ka teiste juures.
*Koolitus annab osalejatele palju võimalusi õpitud teadmiste koheseks ellurakendamiseks nii stressisümptomite ära tundmisel kui tõhusate praktiliste võimaluste rakendamisel stressi vähendamiseks.
*Teoreetilise osa edastamisel kasutatakse mitmekülgsuse suurendamiseks nii slaide kui ka pabertahvlit (vajadusel ka veebi teel) ning see toimub interaktiivselt pidevas diskussioonis osalejatega. Koolitusel osalejatel on võimalik enda oskusi arendada ka läbi parimate praktikate jagamise ja nende ellurakendamise võimaluste üle arutlemise nende kontekstis.
*Koolitusel osalejad saavad koolituselt kaasa tõhusad praktilised töövahendid stressi aegsasti äratundmiseks ning tulemuslikuksstressi vähendamiseks

Koolituse kirjeldus teemakava lõikes:
 peamised koolitusel käsitletavad teemad ja õppemeetodid

 • Isiklik eesmärk koolitusest. Selleks, et motiveerida osalejaid kohe koolituse alguses endale koolituse suhtes isiklikke eesmärke seadma, viib koolitaja läbi praktilise harjutuse, mille käigus osalejatel on esmalt võimalik väiksemates gruppides omavahel tuttavaks saada ning diskuteerida enda ootuste üle koolituse suhtes. Seejärel on osalejatel võimalik enda ootusi koolituse suhtes jagada ka suures grupis. Selle harjutuse tulemusel on osalejad saanud võimaluse enda isiklikud eesmärgid läbi mõelda ning koolitajal on võimalikosalejatele enim huvi pakkuvatele teemadele koolituse käigus rohkem tähelepanu pöörata.
 • Tegevusplaan eluks pärast koolitust. Selleks, et igal osalejal oleks koolituse lõpuks olemas tegevusplaan, mida nad saaksid pärast koolitust rakendada, jagab koolitaja kohe koolituse alguses osalejatele kaheosalise töölehe, kus ühel juhul on võimalik kogu koolituspäeva jooksul panna kirjahäid ideid ning teisel juhul konkreetseid tegevusi koos juba nende ellu rakendamiseks seatud tähtaegadega. Koolitaja juhib koolituspäeva jooksul sobivatel hetkedel osalejate tähelepanu sellele, et nad enda häid ideid ja tegevusi lehele kirja paneksid–näiteks suuremate teemaplokkide lõpus. Koolituspäeva lõpus innustab koolitaja igat osalejat ka suures grupis välja tooma, mida enda jaoks kasulikku plaanib ta pärast koolitust ellu rakendada–see tõstab osalejate motivatsiooni pärast koolitust.
 • Pingeallikate kaardistamine ja toimetulek. Probleemid tööl ja eraelus ning kuidas nendega toime tulla. Koolitaja viib osalejate pingeallikate ja probleemide kaardistamiseks koolituse alguses läbi praktilise harjutuse „Minu stressorid“, mille käigus osalejatel on võimalik kõigepealt paarides mõtteid vahetada teemal, mis on need probleemid, sündmused, olukorrad, inimesed võiasjaolud, mis neile stressi tekitavad. Seejärel on igal paaril võimalik nende poolt diskussiooni käigusesile tulnud stressoreid ka suures grupis jagada ning koolitaja paneb need kõik suurele pabertahvlilehele kirja. See paberileht jääb kogu koolituse ajaks nähtavale kohale ja hiljem vastava stressori suhtes hästi sobivatest toimetuleku viisidest rääkides juhib koolitaja neile varasemalt kirja pandudstressoritele tähelepanu. Koolituse lõpuks on kõik kirja pandud stressorid saanud ka sellega sobivatoimetuleku strateegia.
 • Mis on stress ja kuidas seda ära tunda. Eneseanalüüs ja arutelu. Koolitaja tutvustab osalejatele stressireaktsiooni olemust, kuidas see on seotud ärevusega ning „võitle või põgene“ reaktsiooni väljendumisega, samuti stressireaktsiooni seoseid tajutavatoimetulekuvõimega. Selleks, et iga osaleja oskaks temale omast stressireaktsiooni aegsasti ära tunda, täidavad osalejad testi psühholoogiliste, käitumuslike ja füsioloogiliste stressi sümptomite kohta ning tuletavad meelde, missugused sümptomid nende puhul harilikult esimesena ilmnevad. See võimaldab osalejatel edaspidi õigeaegselt esimesi stressi tundemärke ära tunda ning kohesobivad vastumeetmed tarvitusele võtta.
 • Läbipõlemise ennetamine ja vältimine. Selleks, et läbipõlemist ennetada ja vältida, on ülioluline osata läbipõlemisele viitavaid märkevõimalikult varakult märgata–läbipõlemine ei toimu reeglina momentaalselt, vaid sellesuunaline protsess sisaldab erinevaid faase. Koolitaja tutvustab osalejatele läbipõlemise eelduseid ja etappe, et osalejad oskaksid läbipõlemise ohtu võimalikult varajases faasis ära tunda ning koheselt sobivad vastumeetmed tarvitusele võtta. Osalejatel on võimalik jagada enda kogemusi ning diskuteerida.
 • Enesejuhtimise põhitehnikad.
  • Selleks, et enda emotsioone edukalt juhtida, on oluline teadvustada, et me ei reageeri sündmustele automaatselt. Tegelikult meil on võimalik suurel määral ise valida ja otsustada, mida me meiega seotud sündmuste suhtes mõtleme ja tunneme ning kuidas vastuseks nendele sündmustele käitume. Osalejad õpivad praktiliste harjutuste käigus tundma, kuidas on omavahel seotud sündmused, nende tajumine, meie sisekõne, emotsioonid ja käitumine. Koolituse tulemusel oskavad osalejad emotsioone enda mõtete ja käitumise abil efektiivselt juhtida.
  • Kuna üks teaduslikult tõendatud meetod stressi vähendamiseks on optimistlik mõtlemine, õpivad osalejad tundma, kuidas suhtuvad negatiivsetesse ja positiivsetesse sündmustesse optimistid ja kuidas pessimistid–ning omandavad hõlpsalt praktikasse rakendatavad teaduslikult tõestatudtehnikad enda optimismi suurendamiseks. Koolitaja on kirjutanud Tallinna Ülikoolis ka enda psühholoogiaalase lõputöö teemal „Optimismi seosed psühholoogilise heaolu ja eluga rahuloluga“(juhendaja: Aleksander Pulver, PhD).
  • Osalejad õpivad nägema „suurt pilti“, mida nad läbi oma igapäevase tegevuse loovad ning viima enda tähelepanu „saamise“ asemel „andmisele“–see aitab ka väga keerulistes ja pingelistes olukordades stressiga edukalt toime tulla ning igapäevasest tööst rohkem rõõmu tunda.
  • Osalejad omandavad tõhusad ja praktilised stressijuhtimise töövahendid, mis võimaldavad pingelistes olukordades läbi sobivate hingamise-, visualiseerimise-ja enda sisekõne juhtimisetehnikate stressi vähendada ja positiivsust suurendada
Koolituse tulemusena osaleja:
• Oskab võtta vastutust erinevate seisundite eest ja neid juhtida.
• Oskab ära tunda stressile viitavaid tundemärke ja neid ennetada.
• Teab, mis tekitab elus pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla.
• Oskab analüüsida oma stressijuhtimise oskusi ja leida viisid, kuidas stressi leevendada.
• Oskab psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid.
• Saab juurde eneseusku,-kindlust ja motivatsiooni.

Kestvus: 6 ak t kuni 8 ak t

Töökeel: eesti ja inglise keel