Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TELLIMISEL: Psühholoogiline esmaabi
Koolitus katab peamisi stressijuhtimisega seotud olulisi teemasid. Aitab mõista isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul. Ja seda just praegusel keerulisel ajal, mil iga päev koroona oht aina kasvab ning peame oma tavapärasest elust vaikselt taas justkui kõrvale astuma. Osalejate vajaduse korral saame koolituse fookuse suunatagi praegusele olukorrale seoses koroonaga. Kodus töötamine, tööpuudus, tervisemured endal ja lähedastel, kogu maailmas jätkuv pandeemia, majandusliku seisukorra halvenemine – see kõik on väga stressirohke!

On mitmeid lihtsaid ja praktilisi võtteid, mida saab igapäevaselt praktiseerida, et vähendada pinget, stressi ja ärevust ning hoida end kohal, tasakaalus ja tegusana. Ja seda nii kodukontoris töötades, kui töötegemise võimalust hetkel üldse ei ole vms.
Osalejad saavad vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha. Õpitakse erinevate seisundite eest vastutust võtma ja neid juhtima. Osalejad saavad ülevaate erinevatest stressijuhtimise viisidest nii teoorias kui praktikas. Teoreetilist aluspõhja saadavad koheselt kaasatehtavad harjutused, õpitakse psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks. Annab juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks.

Eesmärk: õppida mõistma isiklikke ja personaalseid väljakutseid igapäevase pinge, stressi ja ärevusega toimetulekul

Käsitletavad teemad: 

 • Sissejuhatus teemasse; eesmärgi, ülesehituse ja metoodika tutvustus ning soojendusharjutus
 • Stress ja enesediagnostika: oma seisundist arusaamine ja stressireaktsioonide lugema õppimine;
      1. Stress ja selle toimimise üldised põhimõtted
      2. Ülevaade erinevatest peamistest stressiallikatest, seda just hetkeolukorrast tulenevalt
      3. Meie sisemised ohutuled: sissevaade füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
      4. Enesediagnostika: stressiseisundid ja isiklike stressireaktsioonide kaardistamine;
 • Psühholoogiline enesehoid ja sisemises tasakaalus püsimine
      a) Psühholoogilise enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid igapäevaseks kasutamiseks
      b) Enesejuhtimine: oma füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete, sotsiaalsete seisundite eest vastutuse võtmine ja nende mõjutamise viisid. Teoreetiline taust ja praktilised harjutused
          1. Füüsiline: kehateadlikkus, teadlik hingamine, lihtsad harjutused füüsilise energia käivitamiseks, füüsiline kontakt ja piirid; kehahoid ja jõupoosid (power pose);
          2. Intellektuaalne: teadlikkus mentaalsest aktiivsusest, selle mõjudest ärevusele ja stressile, erinevad mõjutamise viisid; ajutegevuse aktiviseerimine ja lõdvestamine; Mindfulness ja kohalolu, erinevad kohalolupraktikad, VAK harjutused
          3. Emotsionaalne: Tundetarkus: oma emotsioonide lugemise oskus ja reguleerimise viisid, vaskulaarteooria (näolihaste aktivatsiooni mõju meeleolule); erinevad harjutused;
          4. Sotsiaalne: Tagasiside ja tunnustus; positiivsed emotsioonid, sotsiaalsete kontaktide tähtsus
 • Kokkuvõtted ja lõpetamine; Individuaalne tagasivaateline refleksiooniharjutus ja isikliku arenguülesande püstitamine
  Kokkuvõttev osa juhendab osalejaid kinnistama õpitut ja valmistab ette seda praktiliselt igapäevases elus kasutama.
   
Koolituse läbimisel osaleja saab:
 • vaadata iseenda füüsiliste, intellektuaalsete, emotsionaalsete ja sotsiaalsete stressi märguannete taha
 • õppida võtma vastutust erinevate seisundite eest ja neid juhtima
 • õppida psühholoogilisi enesehoiu ja sisemise tasakaalu hoidmise tehnikaid
 • juhiseid paremaks individuaalseks toimetulekuks

Kestvus: 4 ak t

Töökeel: eesti keel