LÜHIKOOLITUS TELLIMISEL: Persoonibränd - Ole ise kaubamärk!

01.10.2019-31.12.2019

Koolitusel käsitletavad teemad:
  • Mida me peame silmas, kui räägime isiksusebrändi olemusest?
  • Millistele tunnustele vastav inimene, kui bränd?
  • Kuidas kujuneb isiksus, kuidas saab ta ise oma kuvandit luua?
  • Kuvand ja maine, kui isiksusebrändi olulised osised.
  • Millistest osadest koosneb inimbränd?
  • Olulisimad etapid oma enda brändiloomes?
  • Mida peab teadma ja kuidas käituma iseenda brändi loomisel?
  • Kuidas ennast pidevalt tagasisidestada ja hinnata eesmärkide saavutamist brändiloome protsessis?
Koolitus on kahes erinevas vormis: lühem, 1,5-2 tunni pikkune motivatsiooniloeng ning pikem, sõltuvalt tellija soovist, 3-5 tunni pikkune sisuline koolitus koos praktiliste ülesannetega.

Lühema koolituse sisuks on eelkõige tausta loomine, mõistete selgitamine, saamaks aru, mis on bränd, brändikuvand ja brändiloome kui me räägime inimesest, kui brändist.
Pikemal koolitusel keskendutakse lisaks teoreetilistele käsitlustele ka praktilistele ülesannetele, mille käigus selgitatakse välja põhiolemused ja jooned, mis on iseloomulikud isiksusebrändile. Selleks on olemas nii etteantud vabas vestlusvormis teemad kui ka personaalne töö iseendaga. Iga osaleja saab mõistma, kuidas tema näeb ennast isiksusena, kui brändiloojana. Millised on peamised tunnused, mille alusel saab inimene end tuvastada, kui teadliku inimbrändi loojana.

Lisaks võetakse põhjalikuma vaatluse alla isiksuseomadused, mis aitavad mõista ja luua inimbrändi selle erinevates tahkudes. Isiksuseomadusi käsitletakse mitte nö tavapärases võtmes vaid läbi inimesele pandud ootuste ja isiksuse kaasasündinud omaduste. Vaatleme erinevate ajupoolkerade teooriat ning erinevaid inimtüpaaze infotöötleja ja -edastaja kontekstis.

Koolitusmetooditena kasutatakse nii loogika- kui ka isiksuseteste ja grupiülesandeid loomaks seoses teoreetiliste mõistete ning nende praktilise rakendamise vahel. Koolituse selle osa lõpuks oskavad osalejad end analüüsida, mõistes enda isiksusetüüpi ning läbi SWOT analüüsi saavad osalejad alusteadmised iseendast ja oma tugevustest ning võimalustest.

Lisainfo ja tellimine:
Kris Kosenkranius
tel 55 609 624
kris@juunika.ee