TELLIMISEL: Off-site meeskonnaväljasõidud

01.06.2020-31.07.2020


Off-site ehk tiimi väljasõit on ühe- või mitmepäevane sündmus, millest võtab üldjuhul osa mingi kindel meeskond või meeskonna osa kindla eesmärgiga.

VAATA SIIT Juunika Koolituse ja HYPE Event Agency koostööna valminud off-site näidispäevi ja asukohti.

Off-site sisaldab reeglina järgmisi osasid:
 • Arenguprogramm (koolitus, meeskonnatöö, aktiivne tegevus, motivatsioonikõneleja jne)
 • Ajurünnak
 • Vaba suhtlus väljaspool töökeskkonda
 • Meelelahutusprogramm
Off-site väljasõitu tasub kaaluda ennekõike olukorras, kui on vaja:
 • läbi viia fokuseeritud ajurünnakuid või pikemaid arutelusid;
 • edastada uut infot ettevõtte käekäigu, väärtuste või hoopis
 • tuleviku väljavaadete kohta;
 • suurendada meeskonna ühtsustunnet läbi erinevate ühiste
 • tegevuste;
 • õppida paremini tundma uusi meeskonna liikmeid;
 • viia kokku ettevõtte sees olevaid erinevaid tiime parema
 • läbisaamise ja koostöö eesmärgil;
 • motiveerida meeskonda;
 • tunnustada ettevõtte tublimaid;
 • luua vaheldust tavapärasele kontoripäevale.