Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Meeskonnatöö arendamine kaug-koostööl

01.01.2020
13.00 - 16.15
E-ÕPE

68€+km
Lektor

Tiina-Katrina Kaber

Tiina-Katrina juhib ettevõtet EnterTraining OÜ, kus koolitab kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid, kes soovivad hästitoimivaid, õnnelikke ja ambitsioonikaid meeskondi. Ühendades kogemused nii formaalsest kui mitteformaalsest haridusest muutuste juhtimise kontseptsioonide ja neuroteadusel põhineva arenguga, pakub ta sündmuseid, mis toetavad meeskondi nende maailma muutvate visioonide saavutamisel.
NB! Valides 2 või enam enesearengu ja juhtimise koolitust, siis saate mõlemalt soodustust 10%.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Meeskonnatunde loomine on omaette oskus tavaolukorras, kuid veel eraldi väljakutse kaugtöö kontekstis. Arutame online töötoas võimalusi meeskonnatunde hoidmiseks ja tõstmiseks olukorras, kus suhtlus toimub ainult virtuaalsete kanalite vahendusel. Ühendades teooria ja praktilised tegevused, juhib koolitaja osalejad teekonnale tutvuma online meeskonnatöö põhimõtetega ning tutvustab tõhusaid nippe kaug-koostöö arendamiseks.

Sihtrühm: Meeskonna arengust huvitatud juhid, tiimijuhid, projektijuhid, personalijuhid jne ning meeskonnaliikmed

Eesmärgid:
 • Osalejate areng kaug-meeskonna juhtimisel ja toetamisel
 • Meeskonnatunde ja meeskonna motivatsiooni suurendamine kaug-meeskondades
 • Kaug-koostöö põhimõtete tundma ja rakendama õppimine
 • Töövahendite leidmine oma meeskonna toetamisel kaug-koostöö tegemisel
Käsitletavad teemad:
 • Eesmärgistatus meeskonnatöös
            - Seatud eesmärkide ümberhindamine kaugtöö olukorras
            - Äkki muutunud isiklike ja meeskonna eesmärkide joondamine
 • Motivatsioon ja psühholoogiline turvalisus meeskonnas
            - Põhimõtete rakendamine kaug-koostööl
            - Motivatsiooni alustalad ja nende ülekandmine kaug-koostöö konteksti
            - Online suhtluse eelised psühholoogilise turvatunde tekitamisel
 • Aju toimimine kriisi- ja tavaolukorras, loovuse ja leidlikkuse toetamine meeskonnas
            - Neuroteaduse baasteadmiste rakendamine meeskonnas ebakindluse kontekstis
            - Meeskonna võimalused isiklike ja ühiste väljakutsete ületamisel
            - Kriisi kasutamine meeskonnavaimu suurendamiseks
 • Online ja silmast-silma suhtluse erinevused ja sarnasused meeskonna suhtluse kontekstis
            - Erinevate suhtlusstiilide eelised ja võimalused online suhtluses
            - Sünkroonse ja asünkroonse suhtluse erinevused
Ajakava:
13:00-14:30 koolitus
14:30-14:45 paus
14:45-16:15 koolitus

Koolituse läbimisel osaleja:
 • On teadlik meeskonna arendamise võimalustest kaug-koostööl
 • Teab, mida tähendab psühholoogiliselt turvalise keskkonna loomine meeskonnas
 • Mõistab kaug-koostöö põhimõtteid
 • Tunneb ja oskab kasutada kaasava kaug-koostöö jaoks kasulikke töövahendeid
 • Tunneb neuroteaduse ja motivatsioonipsühholoogia põhimõtteid ja oskab neid oma meeskonna toetamisel kasutada
 • Oskab kaasata meeskonnaliikmeid koostöö ja meeskonnatunde suurendamisse
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend

Õppemaht: 4 ak tundi

Õppemeetod: Aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, eneseanalüüs, erinevad loovmeetodid

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooria ja aruteluga koolitus üle Interneti, viited lisamaterjalidele

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Õppesuund: Ärindus ja haldus