TELLIMISEL: Kovisioon

01.06.2020-31.07.2020

Kovisioon (kollegiaalne coaching) on meetod, mille abil saavad kolleegid üksteist toetada tööalaste probleemide lahendamisel ning mis võimaldab arendada ja kinnistada erialaseid oskusi

Kovisioonigrupis on põhilisteks tegevusteks konkreetse tööalase teema, juhtumi või probleemi arutelu, praktiliste lahenduste leidmine ning isiklike mõtete ja tunnete jagamine ning selleks kasutatakse erinevaid meetodeid.

Osalemine toetab meeskonnatunde kujunemist ja parandab koostööd kolleegide vahel.
Kovisioon sobib erinevate valdkondade juhtidele ja spetsialistidele, eriti neile, kes töötavad teiste inimestega ja kelle töös tuleb ette keerulisi olukordi (õpetajad, õppenõustajad, karjäärinõustajad, superviisorid, coachid, terapeudid, psühholoogid, klienditeenindajad jms). Oluline on osalejate tööülesannete sarnasus, osalemise vabatahtlikkus ning kovisioonide regulaarsus.
Kovisioonidel osalemine toetab töötaja arengut ja ennetab läbipõlemist!  Osalejad tegelevad oma reaalsete tööjuhtumitega ja saavad praktiliselt elluviidavaid lahendusi .

Kovisioonide kasu:

  • erialaste oskuste ja teadmiste jagamine ja kinnistamine

  • organisatsiooni ja meeskonna ühtsuse suurenemine

  • pingete ventileerimine ja tööalaste raskete juhtumite osas toetuse saamine

  • läbipõlemise ennetamine

  • sotsiaalsete oskuste arendamine

  • motivatsiooni ja rahulolu kasv

  • uute suhtemustrite kujunemine kolleegide vahel


Kovisiooni koolituse eesmärk on toetada osalejate teadmiste omandamist ja praktiliste oskuste kujunemist kovisioonigrupi kohtumiste läbiviimiseks. Koolituse lõpetaja teab ja oskab kasutada kovisiooni läbiviimise meetodit juhtumite lahendamiseks ning käivitada kovisioonigruppi.

Koolitusgrupp: 6 kuni 20 osalejat

Koolituse maht võib vastavalt ettevõtte vajadusele olla: 1 päev (7,5 ak/h); 1,5 päeva (11 ak/h) või 2 päeva (15 ak/h). Kahepäevasel koolitusel saab kovisooni läbiviimise meetodit põhjalikumalt harjutada.

Samuti on võimalik tellida ettevõttesse kovisiooni läbiviimist grupile (2,5 h /1 juhtum) ning nõustamist/konsultatsiooni, kuidas käivitada organisatsioonis kovisioonisüsteem.

Lisainfo ja tellimine:
Kris Kosenkranius
tel 55 609 624
kris@juunika.ee